Większość produktów jak i ich opakowań, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z tworzyw sztucznych (popularnie nazywanych „plastik”), szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli materiałów, które można ponownie wykorzystać.

Ponowne wykorzystanie surowców jest możliwe po ich posegregowaniu na poszczególne grupy materiały. Dzięki temu z potocznych „śmieci” uzyskujemy cenny surowiec z którego można wytwarzać nowe wyroby i odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

Są przemysłowe metody sortowania jednak wartość surowca w dużej mierze zależy od tego czy on trafi czysty do profesjonalnych instalacji dlatego niezmiernie ważna jest segregacja u źródła. Czyli segregacja na frakcje w miejscach powstawania odpadów do jakich zaliczamy zarówno przedsiębiorstwa jak i nasze gospodarstwa domowe.

Należy podkreślić iż składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać, a w przypadku stali, aluminium czy szkła teoretycznie w nieskończoność. Jednak i tworzywa sztuczne są obecnie zawracane do obiegu i dla przykładu z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki ponieważ umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszamy wykorzystywanie zasobów pierwotnych (zarówno odnawialnych jak drewno jak i nie odnawialnych jak ropa) jednocześnie ograniczając emisje szkodliwych substancji do środowiska.

Segregowanie odpadów przynosi też korzyści ekonomiczne – segregując, zapłacisz mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Segregacja się opłaca i jest z korzyścią dla środowiska.

Pamiętajmy Ziemia jest jedna i musimy sami o nią dbać aby przyszłe pokolenia mogły żyć w podobnych warunkach jak my. Dzisiejsza segregacja to jutrzejsza przyszłość.

JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Ministerstwo Środowiska chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, na terenie całego kraju, na mocy rozporządzenia obowiązującego od 1 lipca 2017 r., wprowadziło Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady powinny być segregowane na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu.

Oddzielanie odpadów surowcowych od śmieci (odpady zmieszanie nie nadające się do powtórnego przetworzenia) jest podstawą prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarki odpadami.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

 

PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:

- opakowania z papieru,

- tekturę (także falistą),

- karton,

- katalogi,

- ulotki,

- prospekty,

- gazety i czasopisma,

- papier szkolny i biurowy,

- zadrukowane kartki,

- zeszyty i książki,

- papier pakowy,

- torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

- papieru lakierowanego i powleczonego folią,

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

- kartonów po mleku i napojach,

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

- tapet,

- pieluch jednorazowych i podpasek,

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

- ubrań.

 

SZKŁO – POJEMNIK/WOREK ZIELONY (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZDZIELENIA NA SZKŁO BEZBARWNE – BIAŁY I SZKŁO KOLOROWE – ZIELONY)

Wrzucamy:

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

- ceramiki,

- doniczek,

- porcelany,

- fajansu,

- kryształów,

- szkła okularowego,

- szkła żaroodpornego,

- zniczy z zawartością wosku,

- żarówek i świetlówek,

- reflektorów,

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

- luster,

- szyb okiennych i zbrojonych,

- monitorów i lamp telewizyjnych,

- termometrów i strzykawek.

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych najlepiej zakręcić na zgniecionych butelkach,

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

- aluminiowe puszki po napojach i sokach,

- puszki po konserwach,

- folię aluminiową,

- metale kolorowe,

- kapsle,

- zakrętki od słoików,

- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

- butelek i pojemników z zawartością,

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

- opakowań po olejach silnikowych,

- części samochodowych,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

- gałęzie drzew i krzewów,

- skoszoną trawę,

- liście,

- kwiaty,

- trociny i korę drzew,

- resztki jedzenia (bez kości).

Nie wrzucamy:

- kości zwierząt,

- odchodów zwierząt,

- popiołu z węgla kamiennego,

- leków,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i MDF,

- ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci. Możesz je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl.

 

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTROŚMIECI I INNE ODPADY PROBLEMOWE ZANIEŚ DO SPECJALNEGO PUNKTU (przy sklepach też można spotkać pojemniki na elektroodpady)

Przy segregacji pamiętaj o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Możesz je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej

OKRESY PRZEJŚCIOWE

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.