Dołącz się Poprzyj petycję wzywającą ONZ do oficjalnego uznania Światowego Dnia Recyklingu

Czy zawracanie surowców jest korzystniejsze niż ciągłe ich wydobywanie? Czy zasoby Ziemi są ograniczone?

Poprzyj naszą petycję wzywającą Organizację Narodów Zjednoczonych do oficjalnego uznania Światowego Dnia Recyklingu i podjęcia konkretnych, pilnych działań w celu zachowania naszej planety. 
 

  • Każdego roku na całym świecie wyrzucanych jest 2,12 miliarda ton materiałów [1]
  • Surowce wtórne dostarczają już 40% światowego zapotrzebowania na surowce [2]
  • Ale dlaczego marnować pozostałe 60%

 Recykling może zmniejszyć naszą zależność od sześciu podstawowych zasobów naturalnych Ziemi (wody, powietrza, węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i minerałów) i pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi.

Wykorzystujmy surowce wielokrotnie co zapobiegnie ich nadmiernemu wydobyciu z zasobów naturalnych. 

Aby wprowadzić zmiany, jest propozycja aby w dniu 18 marca 2018 r. zorganizować - pierwszy Światowy Dzień Recyklingu.


Recykling jest zbyt ważny, aby nie być problemem globalnym. Uważamy, że Global Recycling Day to pierwszy ważny krok w kierunku stworzenia światowego ruchu, który stoi za recyklingiem, który może uratować naszą planetę i chronić jej zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń.

[1] The World Counts - http://www.theworldcounts.com/counters/shocking_environmental_facts_and_statistics/world_waste_facts
[2] BIR - http://www.bir.org/industry/

 

Dołącz się Poprzyj petycję wzywającą ONZ do oficjalnego uznania Światowego Dnia Recyklingu