26 kwietnia 2018r. w Łodzi odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja dla Recyklerów, organizowana we współpracy INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz PIOIRO Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Jednodniowe wydarzenie, którego celem jest umożliwienie nawiązania współpracy oraz zacieśnienia kontaktów z przedstawicielami branży recyklingowej. Doskonała okazja do udziału w merytorycznej dyskusji z przedstawicielami administracji publicznej, a także rozmów na tematy związane z przyszłością i rozwojem branży gospodarowania odpadami w Polsce.

 

Bogaty program konferencji, ciekawi goście, wiele tematów do omówienia….

Zapraszamy! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.srodowiskowy.expert

 

Patronat nad II Ogólnopolską Konferencją dla Recyklerów objęła Polska Izba Opakowań.