Zgodnie z wymogami prawnymi PIOIRO wnioskowała i otrzymała wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr ten jest Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Numer rejestrowy Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowańa , która jest realizatorem Dobrowolnych Porozumień to: BDO 000068333

 

Więcej informacji o rejestrze jest dostępnych http://www.pioiro.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/startbdo