Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Rosnące ceny energii, czas na działania

 

Wzrost cen energii wydaje się nieunikniony

Kolejna dekada upłynie pod znakiem drożejącego prądu. Wszyscy dostaną po kieszeni. Eksporterzy stracą konkurencyjność, a ludzie zapłacą więcej - pisze "Rzeczpospolita". Według gazety wyższe rachunki za prąd zapłaci każdy: od wielkiego producenta, przez drobnego handlowca i osiedlowego usługodawcę, na gospodarstwach domowych kończąc.

 Dziennik przytacza prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), który uważa, że po 2020 r. będziemy mieli najwyższe hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. – Będziemy drożsi nie tylko od naszych sąsiadów, ale i w całej Unii przy relatywnie niższej sile nabywczej – twierdzi w "Rzeczpospolitej" Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Najgorzej będzie do 2030 r. Wtedy to najbardziej uderzą w nas drożejące uprawnienia do emisji CO2, bo to właśnie węgiel, na którym oparta jest polska gospodarka, a którego wydobycie chce ograniczać UE, będzie głównym powodem drożyzny. Za wyższą emisję będziemy musieli płacić krocie.

Więcej informacji:

http://www.rp.pl/Biznes/307299938-Ceny-pradu-nas-poraza-Droga-energia-zatopi-firmy.html

Raport: Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej
do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030, Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o
http://ieo.pl


Możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z gospodarką energii
 

Zestawienie możliwości dla firm jeśli chodzi o inwestycje w fotowoltaikę.

1. Województwo lubuskie:

Działanie 3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego,

Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %

Termin, do którego można składać wnioski – 01.10.2018

 

2. Województwo małopolskie:

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na:

a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.

b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).

 

w ramach typu projektu

B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. 1Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

w ramach typu projektu

C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Maksymalny poziom dofinansowania – zależy od rodzaju przedsięwzięcia

Termin, do którego można składać wnioski – 28.08.2018

 

3. Województwo pomorskie,

Działanie 10.4 Redukcja Emisji dla typów projektów nr 1), 2) i 3)

rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %

Termin, do którego można składać wnioski – 25.01.2019 r.


Podsumowując, w chwili obecnej mamy uruchomione programy w trzech województwach z których można skorzystać jeśli chodzi o inwestycje w OZE. Co jakiś czas pojawiają się nowe konkursy. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opracowano na podstawie: Rzeczpospolita, Wysokie Napięcie, Instytut Energetyki Odnawialnej, City-Brand.pl” Energia Odnawialna.

AKTUALNOŚĆI

Narzędzie audytu usługi wsparcia biznesowego jest teraz w trybie online

 

Usługa wsparcia biznesowego BCP-CE - narzędzie audytu Projekt Biocompack-CE:

   

Głównym celem projektu jest zapewnienie silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu wprowadzenia sprawdzonych materiałów biodegradowalnych w opakowaniach z papieru i tektury.

Więcej…

ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg! Warszawa 20190308

 

 

WARSZTATY

WARSZTATY
ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu
z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!
 

Jaka tematyka ?

  • Co to są biotworzywa i biokompozyty – Projekt BIOCOMPACK-CE
  • Selektywna zbiórka bioodpadów istotnym elementem GOZ,
  • Dostępne produkty biodegradowalne - ecovio
  • Jak rozkładają się tworzywa biodegradowalne? – doświadczenie chemiczne w Centrum Formulacji BASF Polska

 

Więcej…

TARGI Smart City Expo po raz pierwszy w Polsce 20190612 Łódź

Smart City Expo Poland to pierwsze w Polsce targi dedykowane producentom i dostawcom nowoczesnych technologii służących do lepszego, wydajniejszego zarządzania infrastrukturą miejską. Podczas dwóch dni targów zostaną zaprezentowane najnowsze technologie, produkty i usługi, które zostały stworzone w celu podniesienia jakości życia mieszkańców miast.


Więcej…

Gospodarka obiegu zamkniętego - także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 20190214

 Gospodarka obiegu zamkniętego -  także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 

 

WARSZTATY

ABC BIODEGRADOWALNOŚCI W PRACY I DOMU

 

z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!

 

Jaka tematyka ?

  • Co to są biotworzywa i biokompozyty?
  • Jaka jest różnica między opakowaniami biodegradowalnymi a kompostowalnymi?
  • Strategia dotycząca biokompozytów – Projekt BIOCOMPACK-CE
  • Jak szybko bioodpady mogą stać się odżywczym prekompostem dla roślin?
  • Czy da się prosto kompostować w firmowej lub domowej kuchni?

 

Więcej…

Nowy projekt Mapy Drogowej GOZ - listopad 2018

W załączniku kolejna wersja projektu

Mapa Drogowa GOZ wersja 20181223

Konferencja o zmianach przepisów z zakresu Odpadów i Opakowań. Bezpłatne wydarzenie podczas targów Expo Silesia 22112018

 
Więcej…

TARGI OPAKOWAŃ ExpoOPAKOWANIA 2018 Sosnowiec 21-22 listopada 2018r.

 

Więcej…