Transformacja przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości

 

Magazynujesz, zbierasz, wytwarzasz lub przetwarzasz odpady? Przedstawimy jakie zmiany cię czekają, czego się spodziewać oraz jak się na nie przygotować.

Produkujesz lub wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach otrzymasz informacje dotyczących obecnych oraz planowanych zmian legislacyjnych.

 

Od 5 września 2018 r. obowiązują zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone 20 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592). Obecnie publikowane są projekty rozporządzeń dotyczące realizacji wprowadzonych nowych obowiązków. Projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów został opublikowany 7 września. Zagadnienia dotyczące wprowadzonych nowych obowiązków oraz prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami będą omawiane na szkoleniu.

 

Ramowy Program

  • Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro, Odpad opakowaniowy to surowiec. Nowa strategia dotycząca jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Konrad Nowakowski PIOIRO
  • Biotworzywa i Biokompozyty BIOCOMPACK-CE. Konrad Nowakowski PIOIRO
  • Projekt strategii dla biokompozytów BIOCOMPACK-CE. Krzysztof Wójcik COBRO
  • Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami, monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów. Łukasz Pachucki Interseroh
  • Opłata depozytowa, jako narzędzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta na przykładzie akumulatorów samochodowych. Grażyna Socha Inter Cars S.A., Bio Service
  • Zmiany legislacyjne w zakresie pojazdów niskoemisyjnych i wpływ na branżę komunalną. Jacek Nowakowski IVECO Poland Sp. z o.o..
  • Nowe wymogi ustawy o odpadach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Łukasz Nowakowski, Mentor S.A.
  • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. Bryg. mgr inż. Marek Kucharski SECURA
  • Obowiązek zabezpieczenia roszczeń, wynikający z nowelizacji ustawy o odpadach. Dobór formy zabezpieczenia i możliwości rynku ubezpieczeń. Hanna Rudolf Mentor

PROGRAM

Wydarzenie bezpłatne zachęcamy do rejestracji. Liczba miejsc ograniczona

 

Miejsce Konferencji

Centrum Targowo -Wystawiennicze Expo Silesia
41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 124