Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Raport PZPK o rozwiązaniach problemów opakowań. Rynek opakowań kosmetycznych spotka się podczas PCI Days 2020

 

Strategia Plastikowa ma na celu przede wszystkim ,,zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce, w tym coraz bardziej efektywny recykling”, a nie całkowite wycofanie tworzyw z obrotu.

Pomimo dalece zakrojonych badań nad opracowaniem w pełni biodegradowalnego materiału, popularny plastik wciąż pozostaje niezastąpiony na wielu polach, w tym w przemyśle opakowaniowym, który generuje prawie 33% całkowitego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Polsce. Autorzy Raportu Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego wymieniają szereg działań umożliwiających wprowadzenie systemu ,,ekoprojektowania opakowań z tworzyw sztucznych” do przedsiębiorstwa.

Raport proponuje dokonać przeglądu opakowań oraz stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i dostawców, a także możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych dostępnych na danym rynku. Kolejnym sposobem może być minimalizacja aktualnie wykorzystywanych opakowań oraz rezygnacja z opakowań wielomateriałowych na korzyść materiałów i tworzyw nadających się do recyklingu. Wreszcie pośród propozycji zawartych w Raporcie znalazło się również wykorzystanie recyklatów, opakowań wielokrotnego użytku, a także wybór tworzyw alternatywnych, takich jak papier czy szkło.

Problemy i wyzwania

Autorzy Raportu wyszczególnili siedem kluczowych wyzwań związanych z wprowadzeniem Strategii Plastikowej, przed którymi stoją przedsiębiorcy przemysłu kosmetycznego. Jako najmniej, ale wciąż uciążliwe wskazano brak współpracy w łańcuchu dostaw oraz niski poziom wiedzy i kompetencji w zakresie zagadnień wynikających ze strategii. Następne w kolejce okazały się trudność w pozyskiwaniu praktycznych rozwiązań, ograniczenia technologiczne recyklingu oraz wciąż zbyt mało atrakcyjna oferta opakowań alternatywnych dla plastiku. W czołówce znalazły się sposób funkcjonowania i organizowania selektywnej zbiórki opakowań oraz wysokie koszty dostosowania przedsiębiorstwa.

Obecnie tworzywa sztuczne są bardzo ważnym elementem globalnych gospodarek. W samej Polsce roczne obroty branży tworzyw sztucznych przekraczają 85 mld zł, roczne zapotrzebowanie na tworzywa stawia Polskę na 6. miejscu w Europie. Najbardziej przyparty do muru z powodu nowych wymagań dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi i plastikowymi jest przemysł opakowań dla kosmetyki.

Konieczne zmiany

Obecnie rola opakowania nabiera dodatkowego znaczenia z punktu widzenia współczesnego klienta, dla którego wpływ produktu na środowisko jest bardzo ważny. Strategia plastikowa ma na celu wypracowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki plastiku, a nie całkowitą rezygnację z wykorzystywania tworzyw sztucznych. Kluczowe dla jej wprowadzenia i realizacji jest przygotowanie producentów i przedsiębiorców do zmiany nastawienia do opakowań, wykorzystywania plastiku i mikroplastiku. Wielu z nich już od dawna przestawiło lub na bieżąco przestawia się na rozwiązania proekologiczne. Raport podaje kluczowe daty określające termin osiągnięcia wymaganego 50% i 55% poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych dla producentów wprowadzających na rynek niektóre produkty z tworzyw sztucznych w branży kosmetycznej. Pierwszy poziom powinien być osiągnięty do 2025 r., natomiast drugi do 2030 r.

Więcej o opakowaniach dla kosmetyków

O problemach Polskiego rynku opakowań dla kosmetyków wypowiedzą się eksperci m.in. z firmy Henkel, Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol czy Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań w ramach części merytorycznej Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2020. Natomiast na stoiskach wystawienniczych producenci i dostawcy przedstawią aktualną ofertę rozwiązań opakowaniowych oraz własne propozycje na sprostanie współczesnym ekologicznym wymaganiom.

Oczywiście opakowania to nie jedyna specjalność Targów PCI Days 2020. Oferta wystawiennicza obejmuje również surowce, maszyny do produkcji, sprzęt i urządzenia laboratoryjne, urządzenia etykietujące i znakujące, usługi produkcji marki własnej, usługi logistyczne oraz IT. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast rejestracja jest możliwa poprzez oficjalną stronę internetową www.pcidays.pl.

Targi PCI Days 2020 odbędą się 4 i 5 czerwca 2020 roku w Global EXPO w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D.

Więcej informacji o programie targów i ofercie wystawowej znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia oraz na profilach LinkedIn i Facebook.

Do udziału w Targach PCI Days serdecznie zapraszają:

Organizator - Wydawnictwo Farmacom

oraz Partner Merytoryczny – PIOiRO.

 

Źródło:

Strategia Plastikowa i kosmetyki. Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., Warszawa, wrzesień 2019.