Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

2020 Informacje PIOIRO - zmiany prawne

W ostatnim czasie wprowadzono szereg ważnych zmian prawnych jak również będą odbywały się interesujące wydarzenia do udziału w których zapraszamy.

 Wydarzenia

II Ogólnopolskie Forum Transferu Technologii "Wygrany, bo Wspierany" - 18 marca

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY OPAKOWAŃ Przemysł opakowań w obliczu nowych wyzwań - 4 marca

MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030 - 3 marca

 

Prawo

 1. Zmiana terminu składania sprawozdań dot. opakowań
 2. Nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 3. Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu w sprawie aktualizacji decyzji w zakresie gospodarki odpadami
 4. BDO - JPK już od czerwca dodatkowy obowiązek?
 1. Zmiana terminu składania sprawozdań dot. opakowań

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wejdzie w życie już następnego dnia tj. 31.01.2020 r.

Roczne sprawozdania za 2019 r., które, zgodnie z obowiązującymi do dzisiaj przepisami przedsiębiorcy musieliby złożyć do 31.01.2020 r. za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, będą mogły być złożone do 30 czerwca.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000150

 

 1. Nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.02.2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wejdzie ono wżyciepo7 dniach od publikacji, czyli w środę 4 marca 2020j. By skorzystać z okresu przejściowego na dostosowanie instalacji do nowych wymogów, wniosek o uzgodnieni operatu przeciwpożarowego trzeba złożyć do 3 maja. Problemy i wymagania nałożone na jedną z branż odczujemy wszyscy. Za spełnienie kolejnych wymogów zapłacą wytwórcy odpadów.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000296

 Zgodnie z rozporządzeniem, miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej „strefą pożarową z odpadami stałymi”, o ile łączna objętość lub masa zgromadzonych odpadów przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg. Ponadto rozporządzenie precyzuje, że należy zapewnić dostęp do wody (hydranty) i wskazuje, w jakiej ilości oraz drogę pożarową.

 Ważne są liczne okresy przejściowe.

Jednak, aby podmioty, które jeszcze nie złożyły do Państwowej Straży Pożarnej wniosku o uzgodnienie do  operatu przeciwpożarowego, zrobiły to najpóźniej do 3 maja 2020 r (przed wejściem w życie rozporządzenia). Później złożone dokumenty wymagają już spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu (brak okresu przejściowego).

Komentarz https://www.prawo.pl/biznes/wymogi-przeciwpozarowe-magazynowanie-odpadow-zmiany-od-3-marca,498260.html

 

 1. Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu w sprawie aktualizacji decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Ministerstwo Klimatu opublikowało objaśnienie prawne dotyczące zmiany posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-zmianie-posiadanych-decyzji-w-zakresie-gospodarki-odpadami

Komentarz https://www.prawo.pl/biznes/wnioski-o-przetwarzanie-odpadow-do-5-marca-skutki-objasnien,498225.html

 

4 BDO - JPK już od czerwca dodatkowy obowiązek?

 W ramach wdrażania przepisów dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta warto rozważyć sposób zbierania informacji finansowych, jakie koszty są związane z gospodarką odpadami po produktach.

W tym zakresie potencjalne wykorzystanie do tego BDO wydaje się dobrym pomysłem jednak zakres i czas wdrożenia tego wymogu powinien być poddany pod dyskusje. 

Jednak już obecnie trwają prace, aby dane z BDO w zakresie dokumentowania obrotu odpadami weryfikować z danymi w JPK VAT.

W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT, która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów.

W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach:
- KPO – karta przekazania odpadów,
- KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,
- DPR – dokument potwierdzający recykling,
- DPO – dokument potwierdzający odzysk,

 Oczekiwanym efektem – w związku z wdrożeniem nowych możliwości analizy danych podchodzących z baz administracyjnych ma być zmniejszenie się szarej strefy w obrocie odpadami, i zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r62008,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

 

 1. Najbliższe wydarzenie z udziałem PIOIRO

W trakcie konferencji omówione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z nowym „ładem opakowaniowym”, którego genezą są regulacje dotyczące ograniczenia stosowania opakowań z tworzyw sztucznych, produkowanych z surowców kopalnych oraz regulacje dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Omówione zostaną wady i zalety „tradycyjnych” tworzyw sztucznych jako materiały opakowaniowe oraz zaprezentowana zostanie perspektywa zastosowania w opakowaniach alternatywnych tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych (biopolimerów).

 

Udział w konferencjach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Formularz do rejestracji uczestnictwa oraz program znajduje się na stronach:

 

MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030

www.moden-packaging.pl3 marca

Konferencja na terenie targów Warsaw Pack (Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k/ Warszawy).

 

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY OPAKOWAŃ Przemysł opakowań w obliczu nowych wyzwań

http://www.pakowanie.info/forum-przedsiebiorcow-branzy-opakowan.html - 4 marca

Konferencja na terenie targów Warsaw Pack (Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k/ Warszawy).

 

 II Ogólnopolskie Forum Transferu Technologii "Wygrany, bo Wspierany",

Program i zaproszenie w załączeniu, zgłoszenia i pytania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Konferencja w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi w dniu 18.03.2020 r.

 

W szczególności zapraszam do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Wyzwania i szanse związane z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym” którego jestem moderatorem. Wśród zaproszonych gości przedstawiciele przedsiębiorców. W przypadku chęci aktywnego uczestniczenia w panelu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami zapraszam do bezpośredniego kontaktu pod nr.tel 503080060 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AKTUALNOŚĆI

Zmiana terminu PCI Days 2020: targi odbędą się 9 – 10 września

Oficjalnie informujemy, że Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2020 zostały przeniesione i odbędą się jesienią, a dokładnie 9 i 10 września.

Decyzja o zmianie jest podyktowana zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego i zakazami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz troską o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia.

Więcej…

Forum Rozwoju Przemysłu opracowało postulaty wsparcia przedsiębiorstw w dobie pandemii

Szanowni Państwo,

 W związku z obecną sytuacją wprowadzenia stanu epidemicznego wywołanego przez rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, Forum Rozwoju Przemysłu przygotowało propozycję instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa.

 

Więcej…

PIOIRO założycielem Forum Rozwoju Przemysłu - FRP

Forum Rozwoju Przemysłu

 

Forum Rozwoju Przemysłu to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym. Forum powstało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) stanowi przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń z komponentem legislacyjno-rzeczniczym.

Głównym celem Forum jest jak najlepsza reprezentacja tak ważnej gałęzi gospodarki jaką jest przemysł, w relacji z administracją państwową, jak i europejską. Koncepcja stworzenia tak przekrojowej formuły współpracy jest efektem doświadczeń Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z ostatnich paru lat. Z wielu źródeł, włączając w to wyraźny głos przedstawicieli administracji publicznej, słyszymy iż brakuje jednego, silnego głosu przemysłu. Forum

Forum Rozwoju Przemysłu ma dać szansę na zbudowanie wspólnego, mocnego głosu różnym sektorom przemysłu.  

 

Więcej…

Opakowania dla produktów kosmetycznych na Targach PCI Days: czeka nas wiele zmian

 

Co się stanie z plastikowymi opakowaniami dla kosmetyków? Czy mogą zniknąć całkowicie z rynku? Czy istnieje tworzywo, którym można skutecznie zastąpić plastik i zachować jego najlepsze cechy? Na te i inne pytania starają się odpowiadać producenci opakowań, którzy trzymają rękę na pulsie.

Jak podaje Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, w branży kosmetycznej aż 26% opakowań rocznie jest wykonane z tworzyw sztucznych, co przekłada się na 50 ton opakowań jednostkowych. Strategia Plastikowa, opisana w raporcie Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego z 2019 roku zakłada, że do 2030 roku wszystkie wprowadzane na rynek opakowania z tworzyw sztucznych będą nadawały się do recyklingu. Sposobów na realizację założonego planu jest wiele, a każdy ma swoje zalety i wady.

Więcej…

2020 Informacje PIOIRO - zmiany prawne

W ostatnim czasie wprowadzono szereg ważnych zmian prawnych jak również będą odbywały się interesujące wydarzenia do udziału w których zapraszamy.

 Wydarzenia

II Ogólnopolskie Forum Transferu Technologii "Wygrany, bo Wspierany" - 18 marca

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY OPAKOWAŃ Przemysł opakowań w obliczu nowych wyzwań - 4 marca

MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030 - 3 marca

 

Prawo

 1. Zmiana terminu składania sprawozdań dot. opakowań
 2. Nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 3. Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu w sprawie aktualizacji decyzji w zakresie gospodarki odpadami
 4. BDO - JPK już od czerwca dodatkowy obowiązek?
Więcej…

KONFERENCJA MODERN PACKAGING – EKOTRANSFORMACJA OPAKOWAŃ. WIZJA 2030. Nadarzyn 20200303

Zapraszamy na Konferencję MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań i wizja 2030 która odbędzie się 3 marca 2020 podczas Międzynarodowych Targów Opakowań w Nadarzynie.

Więcej…

PCI Days 2020: The best suppliers in one place

PCI Days 2020: The best suppliers in one place

Ekscytująca wycieczka poprzez najnowsze rozwiązania dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej, fascynujące wykłady merytoryczne w strefach inspiracji, a do tego branżowe konferencje tematyczne - to wszystko na Targach PCI Days 2020!

Nie może Cię tam zabraknąć dlatego już teraz zarezerwuj termin 4 – 5 czerwca i zaplanuj odwiedziny w Global EXPO w Warszawie.

Targi PCI Days to długo oczekiwane wydarzenie branżowe, oferujące kompleksową obsługę potrzeb przemysłu farmaceutycznego oraz kosmetycznego. Druga edycja to m.in.:

 • Bogata oferta wystawowa – wystawcami są producenci i dostawcy dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego,

 • Dwukrotnie większa powierzchnia wystawiennicza,

 • Liczne prelekcje merytoryczne w dwóch Strefach Inspiracji,

 • Konferencja Be Inspired – Nowości Surowcowe 2020/2021,

 • Konferencja Mikrobiologia produktów kosmetycznych i środowiska produkcyjnego,

 • Warsztaty dla zakupowców i wiele więcej!

Oferta wystawowa jest skierowana do przedstawicieli zakładów produkujących leki oraz kosmetyki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają Organizator - Wydawnictwo Farmacom oraz Partner Merytoryczny – Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.pcidays.pl oraz na naszych profilach LinkedIn oraz Facebook.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.