Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

SPRAWOZDANIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie wpływu stosowania oksydegradowalnych tworzyw sztucznych

 

Komisja Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Niemieckie stowarzyszenie producentów opakowań i folii z tworzyw sztucznych (IK) krytycznie wypowiedziało się na temat „tworzyw oksydegradowalnych” w swoich raportach (do pobrania poniżej).

Prace w tym zakresie to pokłosie licznych publikacji medialnych na ten temat jak również wielu zapytań przedsiębiorców z sektora opakowań z tworzyw sztucznych. Zagadnienie to ma również wymiar międzynarodowy z uwagi na fakt, że w niektórych krajach tworzywa oksydegradowalne już obecnie są oficjalnie zakazane (np. we Francji).

Przedstawione raporty zawierają bardzo ważne i spójne stanowiska na temat kontrowersyjnego produktu jakim są tworzywa oksydegradowalne i powinny przyczynić się do zaprzestania wprowadzania takich produktów również w Polsce.  Publikacje te powinny zapoczątkować rzeczową debatę w branży jak również umozliwią poznanie faktów przez  obecnych użytkowników tych wyrobów.

Dokument  Niemieckiego stowarzyszenia IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen podkreśla, że „tworzywa oksydegradowalne” nie spełniają wymogu całkowitej biodegradowalności i bardziej odpowiednim terminem względem tych materiałów powinno być „oxy-fragmentable” (czyli ulegające rozpadowi) lub „thermo-” lub „photo-fragmentable plastics” (czyli tworzywa ulegające rozpadowi pod wpływem temperatury lub światła). Wynika to z faktu, że te tworzywa ulegają degradacji (a nie biodegradacji) i rozpadają się na mniejsze fragmenty tworzywa.

Stowarzyszenie IK przestrzega również, że rozpad produktów wykonanych z tworzyw oksydegradowalnych może doprowadzić do jeszcze większego zanieczyszczenia wód lądowych i morskich „mikro-tworzywami”, czyli mikroskopijnymi kawałkami plastiku. Ich stosowanie niekorzystnie odbija się również na procesach recyklingu.

Do kluczowych ustaleń sprawozdania komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady jest brak jest jednoznacznych dowodów w sprawie szeregu istotnych kwestii dotyczących pozytywnego wpływu oksydegradowalnych tworzyw sztucznych na środowisko. Nie ulega wątpliwości, że oksydegradowalne tworzywa sztuczne, także w formie plastikowych toreb na zakupy, w otwartym środowisku mogą ulegać degradacji szybciej niż tradycyjne. Brak jest jednak jednoznacznych dowodów na pełną biodegradację oksydegradowalnych tworzyw sztucznych w rozsądnej perspektywie czasowej w otwartym środowisku, na składowiskach i w środowisku morskim. Wystarczająco szybka biodegradacja w szczególności nie została wykazana w przypadku składowisk i środowiska morskiego. Szerokie grono ekspertów, instytucji międzynarodowych i państwowych, laboratoriów badawczych, stowarzyszeń branżowych producentów tworzyw sztucznych, przedsiębiorstw recyklingu i innych specjalistów doszło więc do wniosku, że oksydegradowalne tworzywa sztuczne nie są rozwiązaniem sprzyjającym środowisku i nie nadają się do długotrwałego użytku, recyklingu ani kompostowania. Istnieje poważne ryzyko, że drobiny plastiku nie ulegną pełnej biodegradacji, a w konsekwencji – ryzyko przyspieszonej kumulacji rosnącej ilości mikrodrobin plastiku w środowisku, w szczególności w środowisku morskim. Kwestia mikrodrobin plastiku jest znanym od dawna globalnym problem, który wymaga pilnego działania, nie tylko w formie zbierania śmieci, lecz także zapobiegania zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi. Przedstawianie oksydegradowalnych tworzyw sztucznych jako „oksy-biodegradowalnego” rozwiązania problemu zaśmiecenia, nie mającego negatywnego wpływu na środowisko, a zwłaszcza argument, że tworzywa te nie pozostawiają po sobie żadnych toksycznych pozostałości czy drobin plastiku, nie są poparte dowodami.

W związku z brakiem jednoznacznych dowodów na jego korzystny wpływ na środowisko, a wręcz wobec przesłanek świadczących o czymś przeciwnym, oraz z uwagi na wprowadzające konsumentów w błąd twierdzenia i zagrożenia wynikające z zaśmiecenia tym materiałem, należy rozważyć zastosowanie ogólnounijnych środków w tym zakresie. Dlatego też w ramach europejskiej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych rozpocznie się proces ograniczania stosowania oksydegradowalnych tworzyw sztucznych w UE.

Pełna treść sprawozdania z  dnia 16.1.2018r TUTAJ

Raport z 2016 roku TUTAJ

Questions & Answers to so-called ”oxo-degradable plastics z 2017 TUTAJ

AKTUALNOŚĆI

Narzędzie audytu usługi wsparcia biznesowego jest teraz w trybie online

 

Usługa wsparcia biznesowego BCP-CE - narzędzie audytu Projekt Biocompack-CE:

   

Głównym celem projektu jest zapewnienie silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu wprowadzenia sprawdzonych materiałów biodegradowalnych w opakowaniach z papieru i tektury.

Więcej…

ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg! Warszawa 20190308

 

 

WARSZTATY

WARSZTATY
ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu
z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!
 

Jaka tematyka ?

  • Co to są biotworzywa i biokompozyty – Projekt BIOCOMPACK-CE
  • Selektywna zbiórka bioodpadów istotnym elementem GOZ,
  • Dostępne produkty biodegradowalne - ecovio
  • Jak rozkładają się tworzywa biodegradowalne? – doświadczenie chemiczne w Centrum Formulacji BASF Polska

 

Więcej…

TARGI Smart City Expo po raz pierwszy w Polsce 20190612 Łódź

Smart City Expo Poland to pierwsze w Polsce targi dedykowane producentom i dostawcom nowoczesnych technologii służących do lepszego, wydajniejszego zarządzania infrastrukturą miejską. Podczas dwóch dni targów zostaną zaprezentowane najnowsze technologie, produkty i usługi, które zostały stworzone w celu podniesienia jakości życia mieszkańców miast.


Więcej…

Gospodarka obiegu zamkniętego - także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 20190214

 Gospodarka obiegu zamkniętego -  także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 

 

WARSZTATY

ABC BIODEGRADOWALNOŚCI W PRACY I DOMU

 

z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!

 

Jaka tematyka ?

  • Co to są biotworzywa i biokompozyty?
  • Jaka jest różnica między opakowaniami biodegradowalnymi a kompostowalnymi?
  • Strategia dotycząca biokompozytów – Projekt BIOCOMPACK-CE
  • Jak szybko bioodpady mogą stać się odżywczym prekompostem dla roślin?
  • Czy da się prosto kompostować w firmowej lub domowej kuchni?

 

Więcej…

Nowy projekt Mapy Drogowej GOZ - listopad 2018

W załączniku kolejna wersja projektu

Mapa Drogowa GOZ wersja 20181223

Konferencja o zmianach przepisów z zakresu Odpadów i Opakowań. Bezpłatne wydarzenie podczas targów Expo Silesia 22112018

 
Więcej…

TARGI OPAKOWAŃ ExpoOPAKOWANIA 2018 Sosnowiec 21-22 listopada 2018r.

 

Więcej…