Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) został zatwierdzony

Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym został zatwierdzony, teraz nadszedł czas, aby go urzeczywistnić.

Parlament Europejski nadał ostateczne zielone światło pakietowi dotyczącemu gospodarki o obiegu zamkniętym, zatwierdzając w ten sposób dyrektywę ramową w sprawie odpadów, dyrektywę w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywę w sprawie opakowań i opakowań, cztery lata po przedłożeniu pierwszego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomimo ulepszeń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu odpadów i ograniczenia ich usuwania, prawodawstwo nadal nie obejmuje zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania marnowania żywności.

Uchwalenie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, jest dużym wyzwaniem i teraz mamy 24 miesiące aby gospodarka obiegowa stała się rzeczywistością. Prawdziwa praca dopiero zaczyna się, wraz z wdrożeniem zatwierdzonego prawodawstwa, które musi stać się priorytetem dla rządu jak i dla wszystkich przedsiębiorców oraz administracji.

Teoretycznie transpozycja prawa to tylko formalność, jednak prawdziwym testem będzie zmiana sposobu, w jaki radzimy sobie z zasobami naturalnymi, stopniowe wycofywanie składowania i spalania, przy jednoczesnym promowaniu lepszego projektowania produktów i właściwych bodźców ekonomicznych. 

Wprowadzenie prawa to początek drogi bo bedzie mierzona jego skuteczność.

Cel recyklingu dla opakowań: 65 proc. do 2025 r.

Pakiet wyznacza też osobne cele dla recyklingu opakowań.

W odniesieniu do wszystkich opakowań, cel ten wynosi 65 proc. do roku 2025 i 70 proc. do roku 2030.

W przypadku opakowań z (rok 2025 i 2030):

 • tworzyw sztucznych są to odpowiednio 50 i 55 proc.
 • opakowań drewnianych 25 i 30 proc.
 • opakowań z metali żelaznych 70 i 80 proc.,
 • aluminiowych 50 i 60 proc.,
 • szklanych 70 i 75 proc.,
 • natomiast opakowań papierowych i kartonowych 75 i 80 proc.

Kończy się era kupuj i wyrzucaj a zaczyna wykorzystuj ponownie i przetwarzaj. 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl#relatedlinks

AKTUALNOŚĆI

Narzędzie audytu usługi wsparcia biznesowego jest teraz w trybie online

 

Usługa wsparcia biznesowego BCP-CE - narzędzie audytu Projekt Biocompack-CE:

   

Głównym celem projektu jest zapewnienie silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu wprowadzenia sprawdzonych materiałów biodegradowalnych w opakowaniach z papieru i tektury.

Więcej…

ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg! Warszawa 20190308

 

 

WARSZTATY

WARSZTATY
ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu
z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!
 

Jaka tematyka ?

 • Co to są biotworzywa i biokompozyty – Projekt BIOCOMPACK-CE
 • Selektywna zbiórka bioodpadów istotnym elementem GOZ,
 • Dostępne produkty biodegradowalne - ecovio
 • Jak rozkładają się tworzywa biodegradowalne? – doświadczenie chemiczne w Centrum Formulacji BASF Polska

 

Więcej…

TARGI Smart City Expo po raz pierwszy w Polsce 20190612 Łódź

Smart City Expo Poland to pierwsze w Polsce targi dedykowane producentom i dostawcom nowoczesnych technologii służących do lepszego, wydajniejszego zarządzania infrastrukturą miejską. Podczas dwóch dni targów zostaną zaprezentowane najnowsze technologie, produkty i usługi, które zostały stworzone w celu podniesienia jakości życia mieszkańców miast.


Więcej…

Gospodarka obiegu zamkniętego - także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 20190214

 Gospodarka obiegu zamkniętego -  także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 

 

WARSZTATY

ABC BIODEGRADOWALNOŚCI W PRACY I DOMU

 

z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!

 

Jaka tematyka ?

 • Co to są biotworzywa i biokompozyty?
 • Jaka jest różnica między opakowaniami biodegradowalnymi a kompostowalnymi?
 • Strategia dotycząca biokompozytów – Projekt BIOCOMPACK-CE
 • Jak szybko bioodpady mogą stać się odżywczym prekompostem dla roślin?
 • Czy da się prosto kompostować w firmowej lub domowej kuchni?

 

Więcej…

Nowy projekt Mapy Drogowej GOZ - listopad 2018

W załączniku kolejna wersja projektu

Mapa Drogowa GOZ wersja 20181223

Konferencja o zmianach przepisów z zakresu Odpadów i Opakowań. Bezpłatne wydarzenie podczas targów Expo Silesia 22112018

 
Więcej…

TARGI OPAKOWAŃ ExpoOPAKOWANIA 2018 Sosnowiec 21-22 listopada 2018r.

 

Więcej…