Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Nowe wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Projekt rozporządzenia

Opublikowano zmieniony projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń dla gospodarujących odpadami. Nowy projekt wprowadza większy podział oraz zróżnicowanie stawek opłaty za poszczególne odpady.

Nadal jest zaproponowana wysoka stawka dla odpadów niebezpiecznych 1500 zł. 

Według  nowej propozycji zmniejszono stawkę m.in. za składowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych lub pochodzących z ich przetworzenia, a także RDF i SRF oraz odpadów przeznaczonych do ich produkcji do 600 zł.

Stawka za odpady palne magazynowane selektywnie tj. papier, tektura, tekstylia, tworzywa sztuczne folia, opony i inne odpady z gumy, wielomateriałowe i wielkogabarytowe to 400 zł.

300 zł mieliby zapłacić magazynujący

odpady powstające po wycofaniu z eksploatacji pojazdów oraz odpadów powstających w wyniku ich przetworzenia (z wyjątkiem metali)

olejów napędowych, zużytych  baterii, akumulatorów lub odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów

odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

200 zł to zaproponowana kwota za odpady palne (takie jak papier i tektura), magazynowane selektywnie i przyjęte do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu.

30 zł ma kosztować zabezpieczenie roszczenia za składowanie tony odpadów pochodzących z procesów termicznych, ze spalarni odpadów i wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na liniach kolejowych. Warunkiem jest, że te ostatnie mogą być one ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych.

Jednozłotową opłatę wyznaczono za odpady ulegające biodegradacji, będące substratami do wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków, innego biogazu;

Tyle samo ma kosztować zabezpieczenie roszczeń za odpady z metali, w tym odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji lub będących odpadami metali części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów oraz odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zabezpieczenie roszczeń za składowanie pozostałych, niewymienionych z poprzednich punktach, frakcji odpadów ma kosztować 300 zł za tonę. Samo zabezpieczenie ma pokrywać koszty „negatywnych skutków prowadzonej działalności”, w tym na przykład pokrycie kosztów wykonania zastępczego.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu.

Sierpniowy Projekt rozporządzenia 

Obecny Projekt Rozporządzenia

Proces legislacyjny

AKTUALNOŚĆI

Wyjątkowo do 1 kwietnia 2019 należy rozliczyć opłatę środowiskową

Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko mają obowiązek corocznego składnia sprawozdania i wnoszenia opłaty środowiskowej.

Więcej…

Narzędzie audytu usługi wsparcia biznesowego jest teraz w trybie online

 Usługa wsparcia biznesowego BCP-CE - narzędzie audytu Projekt Biocompack-CE:

   

Głównym celem projektu jest zapewnienie silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu wprowadzenia sprawdzonych materiałów biodegradowalnych w opakowaniach z papieru i tektury.

Więcej…

ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg! Warszawa 20190308

 

 

WARSZTATY

WARSZTATY
ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu
z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!
  Więcej…

TARGI Smart City Expo po raz pierwszy w Polsce 20190612 Łódź

Smart City Expo Poland to pierwsze w Polsce targi dedykowane producentom i dostawcom nowoczesnych technologii służących do lepszego, wydajniejszego zarządzania infrastrukturą miejską. Podczas dwóch dni targów zostaną zaprezentowane najnowsze technologie, produkty i usługi, które zostały stworzone w celu podniesienia jakości życia mieszkańców miast.


Więcej…

Gospodarka obiegu zamkniętego - także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 20190214

 Gospodarka obiegu zamkniętego -  także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 

 

WARSZTATY

ABC BIODEGRADOWALNOŚCI W PRACY I DOMU

 

z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!

 

Jaka tematyka ?

  • Co to są biotworzywa i biokompozyty?
  • Jaka jest różnica między opakowaniami biodegradowalnymi a kompostowalnymi?
  • Strategia dotycząca biokompozytów – Projekt BIOCOMPACK-CE
  • Jak szybko bioodpady mogą stać się odżywczym prekompostem dla roślin?
  • Czy da się prosto kompostować w firmowej lub domowej kuchni?

 

Więcej…

Nowy projekt Mapy Drogowej GOZ - listopad 2018

W załączniku kolejna wersja projektu

Mapa Drogowa GOZ wersja 20181223

Konferencja o zmianach przepisów z zakresu Odpadów i Opakowań. Bezpłatne wydarzenie podczas targów Expo Silesia 22112018

 
Więcej…