Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Nowe poziomy odzysku i recyklingu dla Porozumień

 Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa 

Dz.U. 2018 poz. 2310

Rozporządzenie do pobrania

W załączniku nr 1 do rozporządzenia zrezygnowano z dotychczasowego podziału opakowań wielomateriałowych ze względu na dominujący rodzaj materiału. Wskazanie tylko jednego rodzaju opakowania ma na celu uproszczenie obliczania poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych. Zmiana ta wynika m.in. z możliwości rozliczania opakowań wielomateriałowych dowolnym odpadem opakowaniowym wielomateriałowym bez względu na rodzaj materiału dominującego w tym opakowaniu.

Z kolei dodana w załączniku nr 2 projektu rozporządzenia pozycja 8 – „pozostałe” pozwoli na określenie poziomu odzysku i recyklingu dla rzadko występujących opakowań środków niebezpiecznych wykonanych z materiałów innych niż wymienione w pozycjach 1-7. Opakowania te były dotychczas objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu, ale był problem z określeniem wymaganych dla nich poziomów. Natomiast zmiana brzmienia pozycji 7 z dotychczasowego „opakowań wielomateriałowych” na „wielomateriałowe” jest dostosowaniem do zmiany tytułu kolumny, w której wymieniono opakowania środków niebezpiecznych, dla których określono poziomy odzysku i recyklingu.

AKTUALNOŚĆI

POLECO 2020

  

POLECO platformą biznesu, wiedzy i technologii

 

Kompleksowa oferta rozwiązań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, konferencje, spotkania eksperckie, międzynarodowy charakter, a także nowość – strefa spotkań B2B – to tylko to tylko wybrane aspekty nowej odsłony targów POLECO. 

Więcej…

Targi PCI Days nie odbędą się w bieżącym roku kalendarzowym

 

 

Drodzy Patroni i Partnerzy Targów PCI Days 2020! 

Jako organizatorzy Targów PCI Days, doskonale wiemy jak bardzo ważne jest nie tylko nawiązywanie obiecujących kontaktów biznesowych, ale także komfort i bezpieczeństwo naszych Gości. Z tego powodu, pomimo wielkiego zainteresowania branży farmaceutycznej i kosmetycznej naszym wydarzeniem, z nieskrywaną przykrością informujemy, że Targi PCI Days nie odbędą się w bieżącym roku kalendarzowym.

Więcej…

PCI Days 2020: Wyjdź na spotkanie z branżą

Więcej…

Targi PCI Days - Program

 

Targi PCI Days: Wykorzystaj rok 2020 na swoją korzyść i zaplanuj przyszłość swojej firmy!

Branża farmaceutyczna i kosmetyczna przeżywa obecnie ważny okres dla swojej działalności. Te dwie gałęzie przemysłu aktywnie walczą o swoją pozycję rynkową m.in. poprzez wprowadzanie na rynek licznych nowych marek higienicznych, przeciwwirusowych, biobójczych, wzmacniających odporność i innych.

Więcej…

Targi Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA 2020

 

IV edycja wydarzenia poświęconego tematyce Opakowań w Przemyśle - Targów Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA, któremu towarzyszyć będzie Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo odbędzie się 18-19 listopada 2020 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Więcej…