Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Bezpłatne szkolenie

Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

 

Magazynujesz, zbierasz, wytwarzasz lub przetwarzasz odpady? Przedstawimy jakie zmiany cię czekają, czego się spodziewać oraz jak się na nie przygotować.

 

Od 5 września 2018 r. obowiązują zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone 20 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592). Obecnie publikowane są projekty rozporządzeń dotyczące realizacji wprowadzonych nowych obowiązków. Projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów został opublikowany 7 września. Zagadnienia dotyczące wprowadzonych nowych obowiązków oraz prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami będą omawiane na szkoleniu.

 

Ramowy Program

 • Przywitanie BIOCOMPACK-CE
  • Konrad Nowakowski - PIOIRO
  • Krzysztof Wójcik - COBRO
 • Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami, monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
  • Krzysztof Hornicki - Interseroh
 • Zmiany legislacyjne w zakresie pojazdów niskoemisyjnych i wpływ na branżę komunalną
  • Marcin Pelz - IVECO Poland Sp. z o.o..
 • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.
  • Bryg. mgr inż. Marek Kucharski - SECURA
 • Inspekcja Ochrony Środowiska 2.0, Nowe otwarcie szerokie możliwości
  • Radosław Rzepecki Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Zabezpieczenie roszczeń, depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa bądź umowa ubezpieczenia
  • Hanna Rudolf - Mentor

AKTUALNOŚĆI

Nowy projekt Mapy Drogowej GOZ - listopad 2018

W załączniku kolejna wersja projektu

Mapa Drogowa GOZ wersja 20181223

Konferencja o zmianach przepisów z zakresu Odpadów i Opakowań. Bezpłatne wydarzenie podczas targów Expo Silesia 22112018

 
Więcej…

TARGI OPAKOWAŃ ExpoOPAKOWANIA 2018 Sosnowiec 21-22 listopada 2018r.

 

Więcej…

Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Bezpłatne szkolenie

Więcej…

Targi POL-ECO SYSTEM 23-25.10.2018 Poznań

Więcej…

Projekt Strategii Biznesowej

  Więcej…

Targi TAROPAK 2018 coraz bliżej!

Więcej…