Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Od 6 stycznia 2020 obowiązuje nowy Katalog odpadów

Dz U z 2020 r. poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

http://scan.lex.pl/dzienniki/2020/2314359.pdf?_ga=2.217657174.1365523991.1578314415-768926144.1574978560

Rozporządzenie nie wprowadza znacznych zmian jednak one występują. Do nich można zaliczyć:

Nowe kod odpadu

- 01 03 10* - Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

- 16 03 07* - Rtęć metaliczna

- 19 03 08* - Częściowo stabilizowana rtęć

 

Zmienione nazwy odpadów

- 07 02 14*
- Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. Plastyfikatory, stabilizatory)
- Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

- 17 09 02*
- Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. Substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
- Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

- 18 02 02*
- Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
- Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

http://scan.lex.pl/dzienniki/2020/2314359.pdf?_ga=2.217657174.1365523991.1578314415-768926144.1574978560

 

Kolejnym nowym rozporządzeniem obowiązującym od 6 stycznia 2020 jest- rozporządzenie ministra klimatu z 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (DzU z 2 stycznia 2020 r., poz. 3)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000003

AKTUALNOŚĆI

POLECO 2020

  

POLECO platformą biznesu, wiedzy i technologii

 

Kompleksowa oferta rozwiązań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, konferencje, spotkania eksperckie, międzynarodowy charakter, a także nowość – strefa spotkań B2B – to tylko to tylko wybrane aspekty nowej odsłony targów POLECO. 

Więcej…

Targi PCI Days nie odbędą się w bieżącym roku kalendarzowym

 

 

Drodzy Patroni i Partnerzy Targów PCI Days 2020! 

Jako organizatorzy Targów PCI Days, doskonale wiemy jak bardzo ważne jest nie tylko nawiązywanie obiecujących kontaktów biznesowych, ale także komfort i bezpieczeństwo naszych Gości. Z tego powodu, pomimo wielkiego zainteresowania branży farmaceutycznej i kosmetycznej naszym wydarzeniem, z nieskrywaną przykrością informujemy, że Targi PCI Days nie odbędą się w bieżącym roku kalendarzowym.

Więcej…

PCI Days 2020: Wyjdź na spotkanie z branżą

Więcej…

Targi PCI Days - Program

 

Targi PCI Days: Wykorzystaj rok 2020 na swoją korzyść i zaplanuj przyszłość swojej firmy!

Branża farmaceutyczna i kosmetyczna przeżywa obecnie ważny okres dla swojej działalności. Te dwie gałęzie przemysłu aktywnie walczą o swoją pozycję rynkową m.in. poprzez wprowadzanie na rynek licznych nowych marek higienicznych, przeciwwirusowych, biobójczych, wzmacniających odporność i innych.

Więcej…

Targi Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA 2020

 

IV edycja wydarzenia poświęconego tematyce Opakowań w Przemyśle - Targów Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA, któremu towarzyszyć będzie Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo odbędzie się 18-19 listopada 2020 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Więcej…