Komisja Europejska zamierza zakazać stosować produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych

Unia Europejska przygotowuje pakiet środków do walki z jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych.
 

Komisja Europejska zamierza zakazać wprowadzać wybrane jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. Powodem jest walka z ich dużym udziałem w pływających odpadach w morzach i oceanach.

Zgodnie z projektem dyrektywy, zakaz powinien obowiązywać dla jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, dla których alternatywa jest łatwo dostępna i przystępna cenowo. Zakresem obowiązywania przepisów mają być objęte jednorazowe naczynia, sztućce, słomki do napojów, patyczki higieniczne i wykonane z tworzyw sztucznych uchwyty do balonów. Ponadto, planuje się wprowadzenie instrumentów ograniczających korzystanie z jednorazowych opakowań do żywności, które sprzedają punkty gastronomiczne (zarówno do sporzycia produktu na miejscu jak i na wynos).

Kolejną propozycją poddaną pod dyskusję przez komisarza UE ds. budżetu Günther Oettinger jest pobieranie od władz krajów UE określonej opłaty za każdy kilogram odpadów z tworzyw sztucznych, nienadających się do recyklingu. Według propozycji taka opłata może wynieść 80 eurocentów za kilogram. Jego zdaniem, taki środek pomoże zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

Przypomnijmy, że na początku 2018 roku Unia Europejska przyjęła plan strategiczny w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zakłada się, że do 2030 roku prawie cały materiał opakowaniowy na rynku UE musi podlegać recyklingowi.

W UE produkowane jest rocznie 25 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, z których na dzień dzisiejszy tylko 30% gromadzi się do recyklingu.

By projekt mógł być przyjęty, musi zostać najpierw zatwierdzony przez 28 państw członkowskich UE oraz przez Parlament Europejski. 
 
Broszura informacyjna
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm
 
Projekty przepisów
1/ Proposal for a directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
2/ Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *