Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) został zatwierdzony

Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym został zatwierdzony, teraz nadszedł czas, aby go urzeczywistnić.


Parlament Europejski nadał ostateczne zielone światło pakietowi dotyczącemu gospodarki o obiegu zamkniętym, zatwierdzając w ten sposób dyrektywę ramową w sprawie odpadów, dyrektywę w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywę w sprawie opakowań i opakowań, cztery lata po przedłożeniu pierwszego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomimo ulepszeń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu odpadów i ograniczenia ich usuwania, prawodawstwo nadal nie obejmuje zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania marnowania żywności.

Uchwalenie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, jest dużym wyzwaniem i teraz mamy 24 miesiące aby gospodarka obiegowa stała się rzeczywistością. Prawdziwa praca dopiero zaczyna się, wraz z wdrożeniem zatwierdzonego prawodawstwa, które musi stać się priorytetem dla rządu jak i dla wszystkich przedsiębiorców oraz administracji.

Teoretycznie transpozycja prawa to tylko formalność, jednak prawdziwym testem będzie zmiana sposobu, w jaki radzimy sobie z zasobami naturalnymi, stopniowe wycofywanie składowania i spalania, przy jednoczesnym promowaniu lepszego projektowania produktów i właściwych bodźców ekonomicznych. 

Wprowadzenie prawa to początek drogi bo bedzie mierzona jego skuteczność.

Cel recyklingu dla opakowań: 65 proc. do 2025 r.

Pakiet wyznacza też osobne cele dla recyklingu opakowań.

W odniesieniu do wszystkich opakowań, cel ten wynosi 65 proc. do roku 2025 i 70 proc. do roku 2030.

W przypadku opakowań z (rok 2025 i 2030):

  • tworzyw sztucznych są to odpowiednio 50 i 55 proc.
  • opakowań drewnianych 25 i 30 proc.
  • opakowań z metali żelaznych 70 i 80 proc.,
  • aluminiowych 50 i 60 proc.,
  • szklanych 70 i 75 proc.,
  • natomiast opakowań papierowych i kartonowych 75 i 80 proc.

Kończy się era kupuj i wyrzucaj a zaczyna wykorzystuj ponownie i przetwarzaj. 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl#relatedlinks

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *