Projekt Rozp. MŚ w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Rozporządzenie zastąpi wymogi określane w decyzjach administracyjnych, a przedsiębiorstwa przetwarzające odpady będą miały tylko dwa lata na dostosowanie się do nowych wytycznych. To bardzo mało czasu i duże koszty biorąc pod uwagę propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia.


Projekt rozporządzenia przewiduje szczegółowe sposoby magazynowania odpadów np.:
– magazynowanie odpadów należy prowadzić w wydzielonej i przeznaczonej wyłącznie do tego celu instalacji, w obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów.
– miejsca magazynowania odpadów mają posiadać wydzielone sektory czy boksy z trzema ścianami, utwardzone podłoże, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych odpadów wrażliwych na ciepło, światło, powietrze, wodę.
– zapewnić właściwą rotację, czyli odpady magazynowane najdłużej mają być przekazywane do dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności.
– odpady łatwopalne, w tym papier, mają być magazynowane w pomieszczeniach
– odpady które wydzielają odór muszą być magazynowane w pomieszczeniach wyposażonych w wentylacje i bramy szybkobieżne

Uwagi można wysyłać do 10 lutego 2019 roku na adres michal.rzodkiewicz@mos.gov.pl lub do 9 w celu przygotowania stanowiska PIOIRO konrad.nowakowski@pioiro.pl

https://lnkd.in/gdiQDei

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *