Projekt Polityki Ekologicznej Państwa 2030

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 została przygotowana zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stanowi strategię w rozumieniu tej ustawy.


Sama nie jest ustawą, ale będzie mieć kluczowe znaczenie np. dla przyszłego rozdzielania środków publicznych na ochronę środowiska.

PEP ma zastąpić obowiązującą dziś strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”

Do zapisanych w strategii zadań, w ostatniej wersji dodano pozycję „Opracowanie wytycznych stymulujących wdrażanie działań na rzecz GOZ w sektorze finansów publicznych (zielone zamówienia publiczne)”.

Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 – po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 – tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *