Od 6 stycznia 2020 obowiązuje nowy Katalog odpadów

Dz U z 2020 r. poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

http://scan.lex.pl/dzienniki/2020/2314359.pdf?_ga=2.217657174.1365523991.1578314415-768926144.1574978560

Rozporządzenie nie wprowadza znacznych zmian jednak one występują. Do nich można zaliczyć:


Nowe kod odpadu

– 01 03 10* – Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

– 16 03 07* – Rtęć metaliczna

– 19 03 08* – Częściowo stabilizowana rtęć

Zmienione nazwy odpadów

– 07 02 14*
– Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. Plastyfikatory, stabilizatory)
– Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

– 17 09 02*
– Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. Substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
– Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

– 18 02 02*
– Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
– Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

http://scan.lex.pl/dzienniki/2020/2314359.pdf?_ga=2.217657174.1365523991.1578314415-768926144.1574978560

Kolejnym nowym rozporządzeniem obowiązującym od 6 stycznia 2020 jest- rozporządzenie ministra klimatu z 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (DzU z 2 stycznia 2020 r., poz. 3)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000003

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *