Projekt ustawy o odpadach integrującej BDO z JPK

Został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, wprowadzający rozwiązania mające umożliwić zintegrowanie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów (w systemie BDO) z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami.


Cel projektu

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że uszczelnienie w ten sposób systemu gospodarowania odpadami przyniesie sektorowi finansów publicznych dodatkowe 20 mld zł w ciągu 10 lat. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów do kasy państwa miałoby wpłynąć dodatkowe 2,4 mld zł.

Umożliwienie weryfikacji zwartych w dokumentach ewidencyjnych utworzonych w BDO z danym ewidencjonowanymi przez administrację skarbową.

Nadzór nad strumieniem odpadów i zapobieganie nieprawidłowościom powstałym w zakresie przekazywania odpadów. Usprawnienie pracy / kontroli przez organy administracji – przede wszystkim IOŚ i KAS.

 Kluczowa zmiana

W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach:

– KPO – karta przekazania odpadów,

– KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,

– DPR – dokument potwierdzający recykling,

– DPO – dokument potwierdzający odzysk,

będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery powinny zostać wprowadzone do BDO. 

Dodano również przepisy nakładające na posiadacza odpadów obowiązek przekazania informacji o numerze KPO: „Posiadacz odpadów, który w obrocie odpadami korzysta z usług świadczonych przez sprzedawcę odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami, przekazując odpady, jest obowiązany  informować tego sprzedawcę lub pośrednika o numerze karty przekazania odpadów lub numerze karty przekazania odpadów komunalnych.”

Od kiedy?

Planuje się, ze ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Projekt znajdą Państwo pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338353/katalog/12719553#12719553

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *