Fit for 55 czyli duża klimatyczna zmiana

14 lipca Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – Fit for 55.

Zgodnie z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

Do 2050 r. Unia Europejska ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto.

Od 2035 nowe samochody będą tylko elektryczne!!! Do kiedy będzie można poruszać się samochodem spalinowym?


Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne stanowią zmiany istniejących już przepisów.

Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą:

 • rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
 • reforma rozporządzenia o LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry),
 • przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR),
 • nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED),
 • nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED),
 • rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID),
 • nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

Do nowych propozycji legislacyjnych należą:

 • nowa strategia leśna UE,
 • mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM),
 • instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu,
 • ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych)
 • FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

Szczegółowy opis poszczególnych reform TUTAJ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1940

Program prac Komisji 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *