Odpady od 22 lutego 2022 podlegają pod SENT

Ukazało się rozporządzenie, w myśl którego od 22 lutego przywóz odpadów na terytorium RP będzie objęte systemem SENT bez względu na ich ilość w przesyłce.
Do przewozów towarów, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.


Od 22 lutego SENT będzie kolejnym obowiązkiem związanym z gospodarką odpadami.

Już nie tylko towary, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego będą objęte systemem SENT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi DZ. U. 2022 r. Poz. 178

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000017801.pdf

Ukazały się poradniki realizacji nowego obowiązku dla branży odpadów:
Zasady rejestracji w SENT2.pdf
Prezentacja odpady w SENT1.pdf
Prezentacja zgłoszenie 1.pdf
Rejestracja SENT_Krok po kroku 25.01.2022.pdf

Materiały są w języku polskim. Konieczność poinformowania zagranicznych nadawców spoczywa na nas. Inaczej wszyscy będziemy płacili kary.

Materiały są dostępne TUTAJ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *