Podatek od deszczu 2022

„Podatek od deszczu”: rozszerzona lista podmiotów objętych opłatą za zmniejszenie retencji terenowej


W związku z przeciwdziałaniem skutkom suszy rząd zaprezentował drugi projekt zmian regulacyjnych Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jedną z propozycji legislacyjnych jest rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty za zmniejszenie retencji terenowej, popularnie nazywanej „podatkiem od deszczu”. W obecnym kształcie nowy podatek zapłaci w praktyce każdy, bez względu na wielkość powierzchni nieruchomości.

Przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Wcześniej tą opłatą były objęte nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”).

Wskutek proponowanych zmian zlikwidowane zostaną dodatkowe warunki zawarte w ustawie, co wpłynie na to kto będzie zobowiązany do zapłaty przedmiotowej opłaty.

Według projektu samorządy będą ustalać wysokość nowego podatku dla poszczególnych podmiotów i będą informować podmioty zobowiązane poprzez dostarczenie właściwej informacji w tym zakresie.  

Przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Prace legislacyjne i opiniowanie pod poniższym linkiem

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356956/katalog/12857592#12857592