Zmiany w projekcie systemu kaucyjnego. Start od 2025 roku

System kaucyjny ma być obowiązkowy dla sklepów powyżej 200 mkw., bez szkła jednorazowego, maksymalna stawka kaucji ma wynieść 2 zł – wynika z nowej wersji noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

Jak wynika z przedstawionego projektu ustawy, systemem kaucyjnym zostaną objęte:

  • opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3l,
  • opakowania szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5l
  • oraz puszki aluminiowe o pojemności do 1l.

Resort zrezygnował tym samym z wcześniejszej propozycji, zgodnie z którą do systemu włączone miały zostać także szklane butelki jednorazowego użytku o pojemności do 1,5l.

Ministerstwo nie wskazuje, w jaki sposób ma funkcjonować zwrot kaucji, ani innych szczegółów związanych z organizacją systemu. – Zasady pobierania i zwracania kaucji nie zostały doprecyzowane w projekcie ustawy. 

Szczegółowe zasady mają zostać określone przez operatora systemu kaucyjnego, a tych może być kilku.

Przepisy miałyby wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, a zapowiadany okres vacatio legis to 24 miesiące. Zakładając, że ustawa uzyska podpis prezydenta jeszcze w tym roku, system kaucyjny zacząłby funkcjonować od 2025 r.

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach – czyli przepisów, na mocy których wdrożony zostanie w Polsce system kaucyjny.