Wytyczne KE dotyczące unijnych przepisów w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

31 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne w zakresie stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.Zgodnie z zapisami dyrektywy już 3 lipca br. zakaz wprowadzania do obrotu obejmie takie produkty z tworzyw sztucznych jak: widelce, łyżki, noże, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów, kubki i pojemniki na napoje oraz pojemniki na żywność.

PRZEPISY SUP WCHODZĄ DO LEGISLACJI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH POPRZEZ ODPOWIEDNIE AKTY KRAJOWE.


Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także Rządowego Centrum Legislacji wynika, że ustawa jest obecnie na etapie konsultacji.  Ministerstwo przewiduje, że dokument zostanie skierowany do parlamentu na jesieni, natomiast nie są podawane na razie konkretne daty jego wprowadzenia. Izba na bieżąco monitoruje postęp prac nad uchwałą, a o wszelkich zmianach sytuacji będziemy Państwa informować.

Wytyczne mają na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego stosowania nowych przepisów w całej Unii Europejskiej, ułatwienie prawidłowego i zharmonizowanego stosowania kluczowych przepisów dyrektywy.

Wytyczne Komisji Europejskiej.


W dniu 27 lipca 2021 w Polsce legislacja SUP nie obowiązuje. Planowane wejście w życie ustawy ją wdrażającą jest dopiero we wrześniu 2021.

Jakie nowe opłaty wprowadzają przepisy SUP?

Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego bądź posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będą zobowiązani do pobrania opłaty.

Opłaty będą pobierane od następujących produktów – opakowań z tworzywa sztucznego:

  1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
  2. pojemniki na posiłki w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, które:
    • są przeznaczone do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
    • są zazwyczaj spożywane bezpośrednio z pojemnika,
    • są gotowe do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Według projektu ustawy mają być wdrożone trzy niezależne opłaty o łącznej wysokości ponad 1 zł za sztukę opakowania jednorazowego.

Z pobranej opłaty podmiot będzie miał obowiązek rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim po zakończonym kwartale.

Dodatkowo w sprawozdaniu rocznym będzie należało podać ilość wprowadzonych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych opłatą.