TOGETAIR 2023

ZAPROSZENIE TOGETAIR 2023: DZIEŃ I i II

Dwa dni wypełnione spotkaniami, ponad trzydzieści debat, dyskusje przy okrągłych stołach, motywujące power speeche, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się największe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023 (20-21 kwietnia).

AGENDA TEMATYCZNA TOGETAIR 2023: https://togetair.eu/agenda/

DZIEŃ PIWERWSZY

Pierwszy dzień (20 kwietnia, czwartek) TOGETAIR 2023 otworzy wystąpienie Kadri Simson, Komisarz UE ds. Energii, zaś Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosi nową edycję programu „Mój Prąd”. W programie tego dnia przewidziano również spotkanie z Attaché ds. Energetyki Ambasady USA w Warszawie, Robertem Rudichem oraz prezentacje nowych raportów i programów firm Danone i Stena Recycling. Wieczorem odbędzie się gala VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

DZIEŃ DRUGI

Drugi dzień (21 kwietnia, piątek) TOGETAIR 2023 rozpocznie się międzynarodowym panelem poświęconym kwestii, czy globalne kryzysy, wojna i geopolityka zahamują postęp realizacji światowych celów klimatycznych oraz panelem na temat sposobów pozyskiwania funduszy na cele ekologiczne. W programie przewidziano również prezentacje nowych raportów i programów firm VELUX i Saint-Gobain.

W trakcie TOGETAIR 2023 odbędą się również debaty na tematy takie jak: hipokryzja klimatyczna, smog, motoryzacja neutralna klimatycznie, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja produktów spożywczych, dekarbonizacja łańcuchów dostaw i logistyka ostatniej mili oraz inne.

OKRĄGŁE STOŁY

W trakcie szczytu, oprócz debat i paneli, zostaną zorganizowane Otwarte Okrągłe Stoły, na których dyskutować będą zarówno EkoEntuzjaści, jak i EkoSceptycy. Formuła ta ma na celu umożliwienie zaprezentowania różnych opinii na temat ekologii i wymianę doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk. Otwarte Okrągłe Stoły odbywać się będą każdego dnia Szczytu, w godzinach od 12.00 do 17.00.

Pierwszy okrągły stół dotyczyć będzie: „środowisko, w którym żyjemy”, rozpocznie się w godzinach 12:00-13:00, poruszona zostanie kwestia znikającego źródła życia – wody. W Polsce średnio na jednego mieszkańca przypada około 1580 m3/rok wody, co jest znacznie mniej niż średnie zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca Europy, wynoszące 4560 m3/rok. Globalna dostępność czystej wody, zdatnej do picia dla ludzi, może spaść aż o 40% do 2033 roku. Podczas dyskusji poruszone zostaną również kwestie związane z przemysłem i rolnictwem, których zapotrzebowanie do 2050 roku ma wzrosnąć dwukrotnie, co stanowi zagrożenie dla ponad połowy światowej populacji. Panel ma na celu rozważenie możliwości zapobieżenia temu problemowi.

W drugim okrągłym stole, który odbędzie się od 13:15 do 14:15, zostanie poruszona kwestia praktykowania ruchu less waste w świecie „more buy”. Dyskusja skupi się na tym, czy praktykowanie less waste ma sens oraz jakie są regulacje prawne, które mogą wpłynąć na postawy w tym zakresie. Poruszony zostanie również temat wszechogarniającej presji na kupowanie nowych produktów i jak może to wpłynąć na praktykowanie less waste.

Trzeci okrągły stół, który odbędzie się w godzinach 14:30-15:30, będzie dotyczył lokalnych wyzwań ekologicznych i możliwości wpłynięcia na najbliższe środowisko. W trakcie dyskusji zostaną poruszone kwestie związane z możliwościami społeczności lokalnych, aby poprawić stan środowiska, a także roli stref zerowych emisji w miastach czy alternatywnych źródeł ogrzewania.

Ostatni okrągły stół, który odbędzie się w godzinach 15:45-17:00, poświęcony będzie eko produktom i temu, czy rzeczywiście są one ekologiczne. Dyskusja skupi się na roli certyfikatów oraz na pytaniu, czy samochody elektryczne są rzeczywiście bardziej przyjazne dla środowiska. Wszystkie panele mają na celu zaprezentowanie różnych opinii na temat ekologii, a w czasie dyskusji głos dostaną zarówno EkoEntuzjaści, jak i EkoSceptycy.

Drugiego dnia szczytu Okrągłe Stół, dotyczyć będą tematów relacji między człowiekiem a innymi gatunkami. W ramach konferencji zaplanowano cztery sesje dotyczące różnych aspektów tego zagadnienia.

W pierwszym okrągłym stole, „Edukacja dla planety – od przedszkola do uczelni wyższej”, eksperci będą dyskutować na temat wprowadzania edukacji ekologicznej w szkołach. Wśród poruszanych kwestii znajdzie się między innymi pytanie o to, czy edukacja ekologiczna w przedszkolu może być postrzegana jako forma indoktrynacji, oraz w jaki sposób uczelnie wyższe uwzględniają kwestie związane ze zmianami środowiskowymi w swoich programach nauczania.

W drugim okrągłym stole, „Żywność i jej wpływ na zmianę klimatu”, ekspertom zależy na omówieniu kwestii związanych z wpływem stylu konsumpcji na środowisko. Zwrócą uwagę na fakt, że produkcja żywności wiąże się z ogromnym zużyciem wody, a jednocześnie wiele osób na świecie cierpi z powodu głodu. Eksperci będą zastanawiać się, czy dieta planetarna czy alternatywne źródła białka mogą przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z produkcją żywności i jej wpływem na klimat.

W trzecim okrągłym stole, „Zdrowie dla planety – jak zmiana środowiska zmienia nasze samopoczucie”, eksperci skupią się na zagadnieniach dotyczących wpływu zmiany klimatu na zdrowie ludzi. Poruszane będą kwestie związane z dostępem do czystej wody pitnej, bezpiecznego schronienia oraz wystarczającej ilości pożywienia. W tej sesji eksperci zwrócą uwagę na to, że zmiana klimatu może przyczynić się do wzrostu liczby zgonów z powodu niedożywienia, malarii czy biegunki.

W ostatnim okrągłym stole, „Fakty i mity – odpowiedzialność za informację”, eksperci będą dyskutować na temat roli mediów w kształtowaniu naszej świadomości ekologicznej. Poruszone zostaną również kwestie związane z odpowiedzialnością mediów za poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa. Eksperci zwrócą uwagę na fakt, że wiele informacji na temat zmiany klimatu może być mylnych lub jednostronnych, co utrudnia podejmowanie właściwych decyzji dotyczących ochrony środowiska.

Rejestracja na Okrągłe Stóły https://togetair.eu/rejestracja/bilet-okragle-stoly/

Wszystkie debaty można oglądać live w czasie trwania szczytu na: https://togetair.eu/studio-live/

MIĘDZYNARODOWY SZCZYT KLIMATYCZNY

Głęboko wierzymy, że procesy transformacji wymagają efektywnego, wielostronnego dialogu między europejskimi państwami członkowskimi, uwzględniającego specyfikę poszczególnych krajów i ich gospodarek. Tylko wzajemne zrozumienie i poszanowanie poglądów zagwarantuje niezbędne wsparcie społeczne i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europiemówi Artur Beck, producent Szczytu Klimatycznego TOGATAIR

Czwarta edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia. Dwudniowe wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane z telewizyjnego studia, oglądać będzie można na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje, spodziewana jest widownia, która łącznie osiągnie poziom ok. 30 mln widzów.

W 2023 formuła wydarzenia rozszerzona jest na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska.

Naszym zdaniem inicjatywa Szczytu Klimatycznego TOGETIR oraz wypracowana w jego ramach metodologia wymiany myśli pomiędzy różnymi środowiskami stwarza nowe możliwości efektywnego dialogu. W perspektywie środkowoeuropejskiej, unijnej i transatlantyckiej może stać się – przy zaangażowaniu innych krajów i regionów europejskich – paneuropejskim i transatlantyckim narzędziem wymiany wiedzy i najlepszych praktyk oraz harmonizacji celów i założeń polityki klimatycznejmówi Artur Beck

W tym roku wydarzenie otworzy wystąpienie Komisarz UE ds. Energii. Chcemy, by ten głos i punkt widzenia Europy, zwłaszcza dzisiaj, w kontekście tego co dzieje się za naszymi wschodnimi granicami, był wyraźny, był jednoznacznie sformułowany i by wszedł w agendę dyskusji ogólnoeuropejskiej w jeszcze większym stopniu niż do tej porypodsumowuje Beck.

Szczyt Klimatyczny tradycyjnie odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia, tak aby objąć symboliczny 22 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Organizatorzy polskiego Szczytu Klimatycznego zaprosili do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, ale też koncernów międzynarodowych, jak i mniejszych firm. Szereg instytucji merytorycznych w randze uczelni wyższych i instytucji badawczych, a także organizacje pozarządowe oraz media, które będą prowadzić tematyczne debaty.

***

TOGETAIR 2023 otrzymał prestiżowe patronaty od polskich i zagranicznych instytucji, w tym od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, oraz od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Pełna agenda wydarzenia wraz z panelistami dostępna jest na stronie: https://togetair.eu/agenda/. Obserwuj i oglądaj TOGETAIR 2023: Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Money.pl
Kontakt dla mediów: media@togetair.eu

Dowiedz się więcej: https://togetair.eu/