Nowe rozporządzenie MKiŚ, małe zmiany.


Opublikowane zostało rozporządzenie określające Minimalne roczne poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe i wchodzi w życie z dniem 1.01.2024. Poziomy recyklingu nie uległy zmianie, a zgodnie z obecną legislacją nie ma już poziomów odzysku. Dz.U.2023.2550 z dnia 2023.11.24 Zbierasz odpady z opakowań wielomateriałowych lub masz możliwość wysortowania opakowań po płynnej żywności (typowe kartoniki do mleka), to zapraszam do współpracy.