Konferencja Środowiskowa 2024 – wydarzenie, które warto wpisać w firmowy kalendarz

18 września 2024 r. rozpocznie się kolejna edycja Konferencji Środowiskowej, która
rokrocznie organizowana jest przez firmę Interzero. To dwudniowe spotkanie
specjalistów i firm z różnych branż, zaangażowanych w kształtowanie przyszłości w
myśl zrównoważonego rozwoju. W programie m.in. panele dyskusyjne, prezentacje
najnowszych technologii oraz analiza nadchodzących zmian prawnych oraz ich
skutków dla biznesu.

Nowe horyzonty zrównoważonego rozwoju
Tegoroczna XI edycja Konferencji Środowiskowej Interzero będzie dla uczestników okazją do
pozyskania cennej, ale przede wszystkim aktualnej wiedzy z szerokiego zakresu ochrony
środowiska. Podczas wydarzenia będzie mowa m.in. o: bieżących zmianach prawnych i
losach branży gospodarki odpadami, systemie recyklingu i zbiórce opakowań w Polsce,
systemie kaucyjnym, dyrektywie SUP, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nowym
rozporządzeniu bateryjnym, optymalizacji odpowiednich wskaźników środowiskowych w
przedsiębiorstwach, strategiach cyrkularności w kontekście wymagań dyrektywy CSRD,
ograniczaniu ilości odpadów, usługach wspierających cyrkularność firm, gospodarce o
obiegu zamkniętym w branży tekstylnej, a także o kampaniach marketingowych
wspierających zrównoważony rozwój. Podczas wydarzenia wystąpią doświadczeni eksperci
branżowi, których innowacyjne podejście do problematyki środowiskowej kształtuje nowe
standardy działań biznesowych. Dzięki prezentacji najnowszych rozwiązań uczestnicy będą
mieli szansę poznać metody wdrażania pozytywnych, zrównoważonych zmian.
2024 można śmiało nazwać rokiem inspirujących działań, co w kontekście Konferencji
nabiera szczególnego znaczenia. Potrzeba zmian została już silnie zaakcentowana, więc jest
to czas, w którym należy skoncentrować się na ściśle określonych krokach ku
ekologicznemu rozwojowi. Celem Konferencji Środowiskowej Interzero będzie więc
nakierowanie uczestników na konstruktywny dialog, skupiający się na praktycznych
aspektach, które przyczynią się do trwałej ekspansji przedsiębiorstw w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Spotkanie oraz debatę poprowadzi dziennikarka Monika Richardson, która znana jest ze
swojego zaangażowania w tematy ekologiczne. Uczestnicy otrzymają powitalny pakiet
konferencyjny, a na koniec wydarzenia imienny elektroniczny certyfikat, potwierdzający
udział w Konferencji Środowiskowej 2024.

Program i prelegenci
Prelegentami Konferencji Środowiskowej Interzero będą eksperci, przedstawiciele firmy
Interzero, odpowiedzialni za różne obszary oraz innowatorzy z wielu branż i instytucji,
których łączy wspólna troska o przyszłość naszej planety. Usłyszymy reprezentantów
organizacji non-profit oraz agencji marketingowych, mówiących o świadomości ekologicznej
w kampaniach reklamowych. Wśród firm, które zdecydowały się zająć głos w dyskusji są
LPP S.A., GS1, PIOIRO, Konfederacja Lewiatan, Mova Film, Deloitte, Decathlon oraz IKEA.
Reprezentujące je osoby zwrócą uwagę m.in. na cyrkularność, skuteczne kampanie
społeczne czy raporty niefinansowe CSRD.
Pierwszego dnia Konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać spontanicznej wymiany
zdań ekspertów na temat systemu kaucyjnego, którzy zmierzą się z pytaniem czy stanowi on
zagrożenie czy też szansę dla gospodarki odpadami. Z kolei drugiego dnia specjaliści
wspólnie podejmą dyskusję na temat tego, ile będzie nas kosztować PPWR.
Wydarzenie stanowić będzie platformę spotkań pełną inspirujących prelekcji, studiów
przypadków, sesji pytań i odpowiedzi, oraz historii sukcesów. Nie tylko pozwoli zgłębić
wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych, ESG, GOZ oraz SUP (wraz z nową usługą
firmy Interzero – Made4Loop), ale również zaoferuje spojrzenie na zrównoważone
rozwiązania prezentowane przez liderów tej dziedziny.
Zakres tematyczny Konferencji został przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć
odpowiedzi na istotne pytania. Jedno z nich dotyczy przyszłości małych i średnich firm, z
lokalami o powierzchni powyżej 200 mkw., dla których system kaucyjny może okazać się
kłopotem i zagrożeniem z uwagi na brak funduszy na zakup butelkomatów lub brak
dodatkowej powierzchni magazynowej na odpady kaucyjne. – To rzeczywiście temat wart
dyskusji. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że w przypadku mniejszych jednostek handlowych,
które nie zdecydują się na zakup butelkomatów (recyklomatów), najczęściej będzie
stosowany tzw. odbiór workowy. Operator systemu kaucyjnego udostępni takim jednostkom
handlowym worki i skrzynki, które z uzgodnioną częstotliwością będą odbierane ze sklepu.
W przyszłości możliwe będzie także oferowanie butelkomatów firmom prowadzącym
jednostki handlowe w ramach różnych projektów finansowych oraz na zasadach
współfinansowania przez operatora systemu. Więcej praktycznych informacji
przyszykowaliśmy dla uczestników Konferencji – mówi Paweł Lesiak, Wiceprezes Zarządu w
Interzero.

Bodziec do podejmowania świadomych wyborów
Warto podkreślić, że uczestnictwo w Konferencji Środowiskowej Interzero stanowi szansę na
zdobycie cennych informacji, a jednocześnie jest to mocny bodziec do podejmowania
świadomych decyzji w ramach prowadzonej działalności biznesowej. W obliczu
dynamicznych wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju, udział w tym wydarzeniu to krok
w kierunku biznesu przyszłości, gotowego na nowe standardy i innowacyjne rozwiązania.
W konsekwencji uchwalenia prawa europejskiego, państwa UE zobowiązały się do
osiągnięcia neutralności emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Ten pozornie daleki cel powinien
być impulsem do natychmiastowego działania dla nas wszystkich – zmiany wymagają czasu,
bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa czy zakres transformacji. Dlatego warto wziąć
udział w Konferencji, która dostarczy podstawowej, specjalistycznej wiedzy w zakresie
zrównoważonego rozwoju w kontekście środowiskowym. Tegoroczna XI edycja Konferencji
Środowiskowej Interzero 2024 zapowiada się jako wydarzenie pełne inspiracji związanych z
ekologią i zrównoważonym rozwojem. Poprzednia edycja przyciągnęła przedstawicieli wielu
firm, które realnie myślą o zmianach, chcą się do nich przygotować i wdrażać sprawdzone
rozwiązania. Podsumowanie zeszłorocznego wydarzenia można obejrzeć na:


Więcej informacji o tegorocznym wydarzeniu dostępnych jest na stronie:

https://wydarzenia.interzero.pl/


O Interzero
Interzero jest europejskim liderem w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki obiegu
zamkniętego. Wprowadza u klientów innowacyjne rozwiązania, które zwiększają
efektywność wykorzystywania surowców i minimalizują niekorzystny wpływ przedsiębiorstw
na środowisko. Interzero specjalizuje się w zamykaniu obiegów surowców oraz
kompleksowych usługach recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji ekologicznej.
Firma projektuje i wdraża rozwiązania w duchu gospodarki cyrkularnej, zapobiegając
marnotrawstwu surowców i optymalizując gospodarkę odpadami. Eksperci Interzero
wspierają przedsiębiorców na każdym etapie: od optymalizacji procesów odzysku i
recyklingu, poprzez audyty i szkolenia, po implementację maszyn kompostujących,
butelkomatów i zdalnie zarządzanych koszy na odpady. Wszystkie te działania ułatwiają
wdrożenie zmian w kierunku nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kontakt dla mediów:

Alicja Breś
Digital Manager
Interzero
+48 883 373 537
marketing@interzero.pl

Aleksandra Leśniak
Specjalista ds. Marketingu
Interzero
+48 691 991 538
marketing@interzero.pl