No module Published on Offcanvas position

POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃPorozumienie z marszałkiem województwa w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych  

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne.

Unia Europejska jest liderem w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi dzięki swojej strategii w zakresie tworzyw sztucznych i przyjęciu „Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko”, znanej również jako dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Prawodawstwo to, przyjęte w lipcu 2019 r., ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska morskiego plastikiem o 70% i obejmuje dziesięć najbardziej zanieczyszczających przedmiotów plastikowych w UE. Zakazuje pewnych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe talerze, styropianowe pojemniki na żywność i napoje, plastikowe słomki i sztućce.

Dyrektywa nakłada również na państwa członkowskie obowiązek realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia zużycia innych produktów, takich jak kubki i pojemniki na żywność; zastosowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta za pojemniki na żywność i napoje, wyroby tytoniowe i opakowania; oraz osiągnięcia 90% wskaźnika zbiórki butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Celem niniejszej publikacji jest wspieranie ambitnego wdrożenia dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz inspirowanie krajowych i lokalnych władz publicznych, przedsiębiorstw oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego do ograniczania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne. Można je łatwo powielić w innych obszarach geograficznych i na szerszą skalę. Najlepsze praktyki pochodzą z 27 krajów i zostały zgromadzone dzięki cennej współpracy organizacji członkowskich i partnerskich z całej sieci Seas At Risk oraz spoza niej, a także przy wsparciu ruchu Break Free From Plastic. 

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

AKTUALNOŚĆI

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Czas na czysty biznes

Poznań, 28 października 2021

Czas na czysty biznes – kompleksowo o technologiach wodorowych
Rusza pionierski projekt Grupy MTP będący odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce. Forum H2POLAND, które odbędzie się 17-18 maja 2022, to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe targi dedykowane technologiom wodorowym. To właśnie w Poznaniu, pierwiastek H2 będzie odmieniany przez wszystkie przypadki, zarówno podczas licznych konferencji i debat jak i w ofercie wystawców gotowych na innowacyjny biznes.

Więcej…

Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

 

Informacja prasowa 11.10.2021 r.


„Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

Więcej…

Zapraszamy do uczestniczenia w Eko Sferze w godzinach 13.15-14.15 pierwszego dnia konferencji (13.10.2020)

Szanowni Państwo,

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz