No module Published on Offcanvas position

POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃPorozumienie z marszałkiem województwa w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych  

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne.

Unia Europejska jest liderem w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi dzięki swojej strategii w zakresie tworzyw sztucznych i przyjęciu „Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko”, znanej również jako dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Prawodawstwo to, przyjęte w lipcu 2019 r., ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska morskiego plastikiem o 70% i obejmuje dziesięć najbardziej zanieczyszczających przedmiotów plastikowych w UE. Zakazuje pewnych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe talerze, styropianowe pojemniki na żywność i napoje, plastikowe słomki i sztućce.

Dyrektywa nakłada również na państwa członkowskie obowiązek realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia zużycia innych produktów, takich jak kubki i pojemniki na żywność; zastosowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta za pojemniki na żywność i napoje, wyroby tytoniowe i opakowania; oraz osiągnięcia 90% wskaźnika zbiórki butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Celem niniejszej publikacji jest wspieranie ambitnego wdrożenia dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz inspirowanie krajowych i lokalnych władz publicznych, przedsiębiorstw oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego do ograniczania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne. Można je łatwo powielić w innych obszarach geograficznych i na szerszą skalę. Najlepsze praktyki pochodzą z 27 krajów i zostały zgromadzone dzięki cennej współpracy organizacji członkowskich i partnerskich z całej sieci Seas At Risk oraz spoza niej, a także przy wsparciu ruchu Break Free From Plastic. 

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz