No module Published on Offcanvas position

POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃPorozumienie z marszałkiem województwa w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych  

2020 Informacje PIOIRO - zmiany prawne

W ostatnim czasie wprowadzono szereg ważnych zmian prawnych jak również będą odbywały się interesujące wydarzenia do udziału w których zapraszamy.

 Wydarzenia

II Ogólnopolskie Forum Transferu Technologii "Wygrany, bo Wspierany" - 18 marca

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY OPAKOWAŃ Przemysł opakowań w obliczu nowych wyzwań - 4 marca

MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030 - 3 marca

 

Prawo

  1. Zmiana terminu składania sprawozdań dot. opakowań
  2. Nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  3. Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu w sprawie aktualizacji decyzji w zakresie gospodarki odpadami
  4. BDO - JPK już od czerwca dodatkowy obowiązek?
  1. Zmiana terminu składania sprawozdań dot. opakowań

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wejdzie w życie już następnego dnia tj. 31.01.2020 r.

Roczne sprawozdania za 2019 r., które, zgodnie z obowiązującymi do dzisiaj przepisami przedsiębiorcy musieliby złożyć do 31.01.2020 r. za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, będą mogły być złożone do 30 czerwca.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000150

 

  1. Nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.02.2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wejdzie ono wżyciepo7 dniach od publikacji, czyli w środę 4 marca 2020j. By skorzystać z okresu przejściowego na dostosowanie instalacji do nowych wymogów, wniosek o uzgodnieni operatu przeciwpożarowego trzeba złożyć do 3 maja. Problemy i wymagania nałożone na jedną z branż odczujemy wszyscy. Za spełnienie kolejnych wymogów zapłacą wytwórcy odpadów.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000296

 Zgodnie z rozporządzeniem, miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej „strefą pożarową z odpadami stałymi”, o ile łączna objętość lub masa zgromadzonych odpadów przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg. Ponadto rozporządzenie precyzuje, że należy zapewnić dostęp do wody (hydranty) i wskazuje, w jakiej ilości oraz drogę pożarową.

 Ważne są liczne okresy przejściowe.

Jednak, aby podmioty, które jeszcze nie złożyły do Państwowej Straży Pożarnej wniosku o uzgodnienie do  operatu przeciwpożarowego, zrobiły to najpóźniej do 3 maja 2020 r (przed wejściem w życie rozporządzenia). Później złożone dokumenty wymagają już spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu (brak okresu przejściowego).

Komentarz https://www.prawo.pl/biznes/wymogi-przeciwpozarowe-magazynowanie-odpadow-zmiany-od-3-marca,498260.html

 

  1. Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu w sprawie aktualizacji decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Ministerstwo Klimatu opublikowało objaśnienie prawne dotyczące zmiany posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-zmianie-posiadanych-decyzji-w-zakresie-gospodarki-odpadami

Komentarz https://www.prawo.pl/biznes/wnioski-o-przetwarzanie-odpadow-do-5-marca-skutki-objasnien,498225.html

 

4 BDO - JPK już od czerwca dodatkowy obowiązek?

 W ramach wdrażania przepisów dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta warto rozważyć sposób zbierania informacji finansowych, jakie koszty są związane z gospodarką odpadami po produktach.

W tym zakresie potencjalne wykorzystanie do tego BDO wydaje się dobrym pomysłem jednak zakres i czas wdrożenia tego wymogu powinien być poddany pod dyskusje. 

Jednak już obecnie trwają prace, aby dane z BDO w zakresie dokumentowania obrotu odpadami weryfikować z danymi w JPK VAT.

W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT, która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów.

W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach:
- KPO – karta przekazania odpadów,
- KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,
- DPR – dokument potwierdzający recykling,
- DPO – dokument potwierdzający odzysk,

 Oczekiwanym efektem – w związku z wdrożeniem nowych możliwości analizy danych podchodzących z baz administracyjnych ma być zmniejszenie się szarej strefy w obrocie odpadami, i zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r62008,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

 

  1. Najbliższe wydarzenie z udziałem PIOIRO

W trakcie konferencji omówione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z nowym „ładem opakowaniowym”, którego genezą są regulacje dotyczące ograniczenia stosowania opakowań z tworzyw sztucznych, produkowanych z surowców kopalnych oraz regulacje dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Omówione zostaną wady i zalety „tradycyjnych” tworzyw sztucznych jako materiały opakowaniowe oraz zaprezentowana zostanie perspektywa zastosowania w opakowaniach alternatywnych tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych (biopolimerów).

 

Udział w konferencjach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Formularz do rejestracji uczestnictwa oraz program znajduje się na stronach:

 

MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030

www.moden-packaging.pl3 marca

Konferencja na terenie targów Warsaw Pack (Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k/ Warszawy).

 

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY OPAKOWAŃ Przemysł opakowań w obliczu nowych wyzwań

http://www.pakowanie.info/forum-przedsiebiorcow-branzy-opakowan.html - 4 marca

Konferencja na terenie targów Warsaw Pack (Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k/ Warszawy).

 

 II Ogólnopolskie Forum Transferu Technologii "Wygrany, bo Wspierany",

Program i zaproszenie w załączeniu, zgłoszenia i pytania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Konferencja w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi w dniu 18.03.2020 r.

 

W szczególności zapraszam do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Wyzwania i szanse związane z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym” którego jestem moderatorem. Wśród zaproszonych gości przedstawiciele przedsiębiorców. W przypadku chęci aktywnego uczestniczenia w panelu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami zapraszam do bezpośredniego kontaktu pod nr.tel 503080060 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz