No module Published on Offcanvas position

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało założenia projektu przyszłego systemu kaucyjnego w Polsce

System kaucyjny tworzyć będą wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzających reprezentował będzie jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem.

 System ten mają stworzyć przedsiębiorcy:

✅ zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów,

✅ obowiązkowy w sklepach o powierzchni handlowej pow. 100 m2,

✅ w mniejszych placówkach na zasadzie dobrowolności,

✅ na szklane butelki wielokrotnego użytku,

✅ na butelki plastikowe.

 

Projekt zakład objęcie systemem butelek PET do 3 litrów pojemności oraz 1,5 litrowych butelek ze szkła.

 

W projekcie nie są uwzględnione:

❌ szklane butelki jednorazowe,

❌ puszki aluminiowe.

 

 Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych. Butelki po napojach objętych systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów selektywnego zbierania. Nieuzyskanie wymaganych poziomów wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających opłaty produktowej.

 

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2725934184,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniow.html

 Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2022 r.

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz