No module Published on Offcanvas position

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓWOperacyjnie powiązane firmy wspierają odzysk, recykling i unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która odbywa się już po raz piąty w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku spotkanie zrealizowane było w formule hybrydowej.

Transformacja energetyczna
Podczas sesji pierwszej „Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe” dyskutowano m. in. na tematy dotyczące transformacji energetycznej. Michał Kurtyka, minister Klimatu i Środowiska podkreślił, że ważnym elementem polskiego systemu energetycznego będzie energetyka jądrowa, która stanowi pewne, stabilne i zeroemisyjne źródło energii. Inną technologią, która zgodnie z PEP2040 będzie stanowiła istotny element mixu energetycznego jest konkurencyjny cenowo offshore, który Polska może stosunkowo szybko wdrożyć. Uczestnicy debaty dyskutowali także o możliwościach wdrożenia wodoru w transporcie oraz o transformacji polskiego ciepłownictwa.

Ochronić zasoby wodne
Tematem sesji drugiej była zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona. Rozpoczynając sesję Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku podkreślił, że Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami, jakie wiążą się ze zmianą klimatu.
„To z czym przede wszystkim się zmagamy to susza, ale też ulewne deszcze, które występują ostatnio bardzo często” – powiedział Ł. Lange.
Podczas sesji rozmawiano o zjawisku suszy, kwestii jakości wód oraz współczesnych wyzwaniach zrównoważonej gospodarki wodnej. Podkreślono znaczenie terenów wiejskich w retencjonowaniu wody oraz jej odzysku z oczyszczalni i ponownym wykorzystaniu do potrzeb komunalnych, przemysłowych i rolniczych.

Ekoprojektowanie podstawą GOZ
Trzecia sesja konferencji EkoSfera poruszała tematy związane z innowacjami w opakowaniach.
„Ekodesign i ekoprojektowanie mają służyć temu, aby zamykać obiegi i ponownie wykorzystywać produkty, a ewentualnie powstałe odpady wykorzystać ponownie jako surowiec”– powiedziała Katarzyna Błachowicz reprezentująca Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.
W czasie dyskusji omówiono obowiązujące regulacje prawne oraz nowe strategie dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego. Podkreślono, że ekoprojektowanie jest podstawowym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów. Przedstawiono także trendy w przedłużaniu cyklu życia produktów.

Międzysektorowe wyzwania dla samorządów
Podczas sesji czwartej omówiono działania przystosowawcze, minimalizację ryzyka klęsk żywiołowych oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczego przez samorządy terytorialne w kontekście zmian klimatu. Uczestnicy sesji zaznaczyli, że samorządy nie mogą koncentrować się tylko i wyłącznie na kwestiach związanych z infrastrukturą czy z bioróżnorodnością, ponieważ te aspekty się przenikają i wymagają międzysektorowego podejścia do planowania przestrzennego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę edukacji ekologicznej, która z jednej strony powinna zachęcać do dokonywania zmian w najbliższym otoczeniu, a z drugiej pozwolić tym, którzy w niej uczestniczą, na zrozumienie jej efektów istotnych dla przyszłych pokoleń.

Organizatorem EkoSfery było Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Relacja z EkoSfery dostępna jest na www.poleco.pl.
Konferencja EkoSfera sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

AKTUALNOŚĆI

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Czas na czysty biznes

Poznań, 28 października 2021

Czas na czysty biznes – kompleksowo o technologiach wodorowych
Rusza pionierski projekt Grupy MTP będący odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce. Forum H2POLAND, które odbędzie się 17-18 maja 2022, to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe targi dedykowane technologiom wodorowym. To właśnie w Poznaniu, pierwiastek H2 będzie odmieniany przez wszystkie przypadki, zarówno podczas licznych konferencji i debat jak i w ofercie wystawców gotowych na innowacyjny biznes.

Więcej…

Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

 

Informacja prasowa 11.10.2021 r.


„Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

Więcej…

Zapraszamy do uczestniczenia w Eko Sferze w godzinach 13.15-14.15 pierwszego dnia konferencji (13.10.2020)

Szanowni Państwo,

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz