No module Published on Offcanvas position

Projekt ustawy o odpadach integrującej BDO z JPK

Został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, wprowadzający rozwiązania mające umożliwić zintegrowanie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów (w systemie BDO) z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami.

 

Cel projektu

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że uszczelnienie w ten sposób systemu gospodarowania odpadami przyniesie sektorowi finansów publicznych dodatkowe 20 mld zł w ciągu 10 lat. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów do kasy państwa miałoby wpłynąć dodatkowe 2,4 mld zł.

Umożliwienie weryfikacji zwartych w dokumentach ewidencyjnych utworzonych w BDO z danym ewidencjonowanymi przez administrację skarbową.

Nadzór nad strumieniem odpadów i zapobieganie nieprawidłowościom powstałym w zakresie przekazywania odpadów. Usprawnienie pracy / kontroli przez organy administracji – przede wszystkim IOŚ i KAS.

 

 Kluczowa zmiana

W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach:

- KPO – karta przekazania odpadów,

- KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,

- DPR – dokument potwierdzający recykling,

- DPO – dokument potwierdzający odzysk,

 

będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery powinny zostać wprowadzone do BDO. 

 

Dodano również przepisy nakładające na posiadacza odpadów obowiązek przekazania informacji o numerze KPO: „Posiadacz odpadów, który w obrocie odpadami korzysta z usług świadczonych przez sprzedawcę odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami, przekazując odpady, jest obowiązany  informować tego sprzedawcę lub pośrednika o numerze karty przekazania odpadów lub numerze karty przekazania odpadów komunalnych.”

 

Od kiedy?

Planuje się, ze ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Projekt znajdą Państwo pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338353/katalog/12719553#12719553

 

AKTUALNOŚĆI

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne.

Więcej…

Fundacja Ellen MacArthur publikacja o ROP

 Fundacja Ellen MacArthur (EMF) wydała publikację zatytułowaną „Rozszerzona odpowiedzialność producenta: niezbędna część rozwiązania problemu odpadów opakowaniowych i zanieczyszczeń”.

Więcej…

Targi PCI DAYS – Pharma & Cosmetics Indrustry

 

 

Targi PCI DAYS – Pharma & Cosmetics Indrustry

8 – 9 września 2021 roku

Innowacyjne rozwiązania dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej w jednym miejscu, bogaty program merytoryczny w strefach inspiracji, branżowe konferencje tematyczne - to wszystko znajdziesz na Targach PCI Days, które odbędą się 8 – 9 września 2021 roku w Global Expo w Warszawie

Więcej…

EUROPEAN CIRCULAR RETAIL CONGRESS 2021

Przewiduje się, że firmy skupiające się na zrównoważonym rozwoju osiągną lepsze wyniki finansowe niż te, które tego nie robią. Prognozuje się również, że będą one w stanie wypracować te wyniki w sposób lepiej odpowiadający potrzebom otaczającego nas świata.

Więcej…

Konferencja on-line

 

Szanowni Państwo,

Konferencja EkoSfera to dziesięć wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce począwszy od transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu po elektromobilność, OZE na rozszerzonej odpowiedzialności producentów i gospodarce obiegu zamkniętego skończywszy. Patronat honorowy nad konferencją objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz