No module Published on Offcanvas position

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - ROP.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się – długo oczekiwany – projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli pakiet ROP.

Rozpoczyna się więc proces konsultacji w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

W czwartek 5 sierpnia na stronie RCL udostępniono projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i niektórych innych ustaw.

Projekt liczy 72 strony, uzasadnienie do niego kolejne 17, a ocena skutków regulacji -następne 23 strony.

Jednym z najbardziej dyskutowanych przez ostatnie lata kwestii była opłata opakowaniowa i regulator ROP. Projekt zakłada, że opłata ma być pobierana co miesiąc przez marszałków województw, a środki z niej trafiać do operatora systemu ROP, którym będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 80 proc. z tych pieniędzy ma trafić do gmin.

Pieniądze z opłaty opakowaniowej zostaną podzielone między:

  • gminy -80 proc. wpływów z opłaty na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -18 proc. na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi,
  • Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy - 2 proc. na funkcjonowanie instytutu.

 Ministerstwo szacuje się, że opłata opakowaniowa należna za rok 2023 (pierwszy rok obowiązywania ustawy) wyniesie 1,5 mld zł. 

 

Wybrane rozwiązania wskazane  projekcie ustawy:

1) rozdzieleniu strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych, oraz pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł),

2) ustanowieniu opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

3) ustanowieniu obowiązku dla przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,

4) wprowadzeniu obowiązku osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3l,

5) powierzeniu określonych zadań nadzorczych i analitycznych nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (system ROP) Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB),

6) wprowadzeniu mechanizmu nieodpłatnego przydzielania przez IOŚ-PIB masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi organizacjom odpowiedzialności producentów i organizacjom samorządu gospodarczego,

7) wprowadzeniu mechanizmu doszczelniającego system wystawiania dokumentów DPR i EDPR, które będą wystawiane przez IOŚ-PIB na wniosek recyklera, eksportera lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych po przeprowadzeniu audytu przedsiębiorcy w zakresie informacji wskazanych we wniosku,

8) przekształceniu organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów oraz wprowadzeniu zmian w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia działalności przez te organizacje polegających m.in. na  podniesieniu kapitału zakładowego do 5 mln zł, oraz obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, które będzie wydawał minister właściwy do spraw klimatu,

9) wprowadzeniu mechanizmu wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewidziało możliwość zgłaszania uwag do projektu. W chwili obecnej zachęcamy Państwa do przesyłania do 20 sierpnia 2021 r. uwag do tego projektu.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808299#12808299

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/rozszerzona-odpowiedzialnosc-producentow-projekt-nowelizacji,509934.html

 

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz