No module Published on Offcanvas position

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - ROP.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się – długo oczekiwany – projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli pakiet ROP.

Rozpoczyna się więc proces konsultacji w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

W czwartek 5 sierpnia na stronie RCL udostępniono projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i niektórych innych ustaw.

Projekt liczy 72 strony, uzasadnienie do niego kolejne 17, a ocena skutków regulacji -następne 23 strony.

Jednym z najbardziej dyskutowanych przez ostatnie lata kwestii była opłata opakowaniowa i regulator ROP. Projekt zakłada, że opłata ma być pobierana co miesiąc przez marszałków województw, a środki z niej trafiać do operatora systemu ROP, którym będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 80 proc. z tych pieniędzy ma trafić do gmin.

Pieniądze z opłaty opakowaniowej zostaną podzielone między:

  • gminy -80 proc. wpływów z opłaty na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -18 proc. na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi,
  • Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy - 2 proc. na funkcjonowanie instytutu.

 Ministerstwo szacuje się, że opłata opakowaniowa należna za rok 2023 (pierwszy rok obowiązywania ustawy) wyniesie 1,5 mld zł. 

 

Wybrane rozwiązania wskazane  projekcie ustawy:

1) rozdzieleniu strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych, oraz pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł),

2) ustanowieniu opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

3) ustanowieniu obowiązku dla przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,

4) wprowadzeniu obowiązku osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3l,

5) powierzeniu określonych zadań nadzorczych i analitycznych nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (system ROP) Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB),

6) wprowadzeniu mechanizmu nieodpłatnego przydzielania przez IOŚ-PIB masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi organizacjom odpowiedzialności producentów i organizacjom samorządu gospodarczego,

7) wprowadzeniu mechanizmu doszczelniającego system wystawiania dokumentów DPR i EDPR, które będą wystawiane przez IOŚ-PIB na wniosek recyklera, eksportera lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych po przeprowadzeniu audytu przedsiębiorcy w zakresie informacji wskazanych we wniosku,

8) przekształceniu organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów oraz wprowadzeniu zmian w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia działalności przez te organizacje polegających m.in. na  podniesieniu kapitału zakładowego do 5 mln zł, oraz obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, które będzie wydawał minister właściwy do spraw klimatu,

9) wprowadzeniu mechanizmu wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewidziało możliwość zgłaszania uwag do projektu. W chwili obecnej zachęcamy Państwa do przesyłania do 20 sierpnia 2021 r. uwag do tego projektu.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808299#12808299

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/rozszerzona-odpowiedzialnosc-producentow-projekt-nowelizacji,509934.html

 

AKTUALNOŚĆI

Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

 

Informacja prasowa 11.10.2021 r.


„Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

Więcej…

Zapraszamy do uczestniczenia w Eko Sferze w godzinach 13.15-14.15 pierwszego dnia konferencji (13.10.2020)

Szanowni Państwo,

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO.

Więcej…

Jak transformować ciepłownictwo? O klimatycznych zmianach dla Polski podczas EkoSfery

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – zauważa prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…

Debata o zielonej transformacji w miastach

Debata o zielonej transformacji w miastach

Walka z konsekwencjami kryzysu klimatycznego w dużej mierze spoczywa na samorządach lokalnych, które są odpowiedzialne za wdrożenie ok. 90% działań adaptacyjnych do zmiany klimatu i 70% działań łagodzących zmiany klimatu. Jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych?

Więcej…

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Już po raz piąty polscy przedsiębiorcy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ekologii. W konkursie PRODUKT W OBIEGU udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz