No module Published on Offcanvas position

Rejestr SCIP dla substancji i wyrobów – nowy obowiązek od stycznia 2021 r.

SCIP to obowiązkowy unijny rejestr, który od stycznia 2021 r. dotknie wielu producentów substancji chemicznych, komponentów oraz gotowych produktów.

System sprowadza się do wymogu rejestracji do 5 stycznia 2021 r. wszystkich modeli, które zawierają substancje niebezpieczne zawarte w tzw. liście kandydackiej z unijnego „kodeksu o chemikaliach”, czyli z rozporządzenia REACH. Celem SCIP jest zapewnienie możliwości śledzenia takich substancji w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że znajdą się w nim informacje dostarczone przez producentów substancji, producentów komponentów oraz producentów sprzętu. Obowiązek uwarunkowany jest jednym kryterium – czy produkt zawiera którąkolwiek z blisko 400 substancji w stężeniu powyżej 0,1% wagi. 

 Who needs to notify to the SCIP database?

 

Informacje do ECHA muszą przekazywać następujący dostawcy wyrobów:

  • unijne podmioty produkujące i składające wyroby,
  • unijni importerzy,
  • unijni dystrybutorzy wyrobów i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzające je do obrotu.

Obowiązkiem dostarczania informacji do bazy danych SCIP nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom.

UWAGA Baza danych SCIP nie nakłada obowiązków na podmioty zajmujące się odpadami. 

Udostępnia im dodatkowe dane w celu wspierania sektora odpadów w doskonaleniu obecnych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i promowania wykorzystywania odpadów jako zasobów.

  

Przepisy krajowe odnoszące się do bazy danych SCIP są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych - w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730139#12730139

 Proponowany obowiązek i możliwość nałożenia sankcji za jego niezrealizowanie zaistnieje dopiero po wejściu w życie projektowanych regulacji.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-105-21

Zachęcamy do przygotowywania się do rejestracji, sprawdzenia jak wygląda baza i jakie dane są w niej wymagane.

 

Więcej informacji

Przewodnik w polskiej wersji językowej Tutaj

https://echa.europa.eu/pl/scip

https://echa.europa.eu/pl/scip-suppliers-of-articles

szkolenie SCIP workshop on hazardous substances in articles

 

 

AKTUALNOŚĆI

Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

 

Informacja prasowa 11.10.2021 r.


„Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

Więcej…

Zapraszamy do uczestniczenia w Eko Sferze w godzinach 13.15-14.15 pierwszego dnia konferencji (13.10.2020)

Szanowni Państwo,

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO.

Więcej…

Jak transformować ciepłownictwo? O klimatycznych zmianach dla Polski podczas EkoSfery

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – zauważa prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…

Debata o zielonej transformacji w miastach

Debata o zielonej transformacji w miastach

Walka z konsekwencjami kryzysu klimatycznego w dużej mierze spoczywa na samorządach lokalnych, które są odpowiedzialne za wdrożenie ok. 90% działań adaptacyjnych do zmiany klimatu i 70% działań łagodzących zmiany klimatu. Jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych?

Więcej…

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Już po raz piąty polscy przedsiębiorcy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ekologii. W konkursie PRODUKT W OBIEGU udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz