No module Published on Offcanvas position

Rejestr SCIP dla substancji i wyrobów – nowy obowiązek od stycznia 2021 r.

SCIP to obowiązkowy unijny rejestr, który od stycznia 2021 r. dotknie wielu producentów substancji chemicznych, komponentów oraz gotowych produktów.

System sprowadza się do wymogu rejestracji do 5 stycznia 2021 r. wszystkich modeli, które zawierają substancje niebezpieczne zawarte w tzw. liście kandydackiej z unijnego „kodeksu o chemikaliach”, czyli z rozporządzenia REACH. Celem SCIP jest zapewnienie możliwości śledzenia takich substancji w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że znajdą się w nim informacje dostarczone przez producentów substancji, producentów komponentów oraz producentów sprzętu. Obowiązek uwarunkowany jest jednym kryterium – czy produkt zawiera którąkolwiek z blisko 400 substancji w stężeniu powyżej 0,1% wagi. 

 Who needs to notify to the SCIP database?

 

Informacje do ECHA muszą przekazywać następujący dostawcy wyrobów:

  • unijne podmioty produkujące i składające wyroby,
  • unijni importerzy,
  • unijni dystrybutorzy wyrobów i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzające je do obrotu.

Obowiązkiem dostarczania informacji do bazy danych SCIP nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom.

UWAGA Baza danych SCIP nie nakłada obowiązków na podmioty zajmujące się odpadami. 

Udostępnia im dodatkowe dane w celu wspierania sektora odpadów w doskonaleniu obecnych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i promowania wykorzystywania odpadów jako zasobów.

  

Przepisy krajowe odnoszące się do bazy danych SCIP są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych - w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730139#12730139

 Proponowany obowiązek i możliwość nałożenia sankcji za jego niezrealizowanie zaistnieje dopiero po wejściu w życie projektowanych regulacji.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-105-21

Zachęcamy do przygotowywania się do rejestracji, sprawdzenia jak wygląda baza i jakie dane są w niej wymagane.

 

Więcej informacji

Przewodnik w polskiej wersji językowej Tutaj

https://echa.europa.eu/pl/scip

https://echa.europa.eu/pl/scip-suppliers-of-articles

szkolenie SCIP workshop on hazardous substances in articles

 

 

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz