No module Published on Offcanvas position

Fit for 55 czyli duża klimatyczna zmiana

14 lipca Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – Fit for 55.

Zgodnie z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

Do 2050 r. Unia Europejska ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto.

Od 2035 nowe samochody będą tylko elektryczne!!! Do kiedy będzie można poruszać się samochodem spalinowym?

Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne stanowią zmiany istniejących już przepisów.

 

Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą:

 • rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
 • reforma rozporządzenia o LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry),
 • przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR),
 • nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED),
 • nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED),
 • rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID),
 • nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

 

Do nowych propozycji legislacyjnych należą:

 • nowa strategia leśna UE,
 • mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM),
 • instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu,
 • ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych)
 • FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

Szczegółowy opis poszczególnych reform TUTAJ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1940

Program prac Komisji 2021

 

 

AKTUALNOŚĆI

Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

 

Informacja prasowa 11.10.2021 r.


„Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

Więcej…

Zapraszamy do uczestniczenia w Eko Sferze w godzinach 13.15-14.15 pierwszego dnia konferencji (13.10.2020)

Szanowni Państwo,

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO.

Więcej…

Jak transformować ciepłownictwo? O klimatycznych zmianach dla Polski podczas EkoSfery

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – zauważa prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…

Debata o zielonej transformacji w miastach

Debata o zielonej transformacji w miastach

Walka z konsekwencjami kryzysu klimatycznego w dużej mierze spoczywa na samorządach lokalnych, które są odpowiedzialne za wdrożenie ok. 90% działań adaptacyjnych do zmiany klimatu i 70% działań łagodzących zmiany klimatu. Jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych?

Więcej…

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Już po raz piąty polscy przedsiębiorcy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ekologii. W konkursie PRODUKT W OBIEGU udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz