No module Published on Offcanvas position

Fit for 55 czyli duża klimatyczna zmiana

14 lipca Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – Fit for 55.

Zgodnie z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

Do 2050 r. Unia Europejska ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto.

Od 2035 nowe samochody będą tylko elektryczne!!! Do kiedy będzie można poruszać się samochodem spalinowym?

Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne stanowią zmiany istniejących już przepisów.

 

Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą:

 • rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
 • reforma rozporządzenia o LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry),
 • przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR),
 • nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED),
 • nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED),
 • rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID),
 • nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

 

Do nowych propozycji legislacyjnych należą:

 • nowa strategia leśna UE,
 • mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM),
 • instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu,
 • ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych)
 • FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

Szczegółowy opis poszczególnych reform TUTAJ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1940

Program prac Komisji 2021

 

 

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz