No module Published on Offcanvas position

Opublikowano drugą wersję projektu ustawy wdrażającej przepisy dotyczące SUP

Opublikowano drugą wersję projektu ustawy wdrażającej przepisy dotyczące SUP (tzw. SUP, Single-Use Plastics - jednorazowe tworzywa sztuczne)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (UC73)

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777269/12777270/dokument538264.pdf

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777269#12777269

W kontekście systemu wprowadzenia opłat w legislacji SUP oraz ROP godne uwagi jest stanowisko Ministerstwa Finansów

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777269/12777271/dokument539146.pdf

(…)Pragnę wyjaśnić, że według metodyki unijnej (ESA2010), wpływy z opłat pobieranych przez samorząd województwa i przekazywane do NFOŚiGW – z dużym prawdopodobieństwem – zostaną zaklasyfikowane jako wpływy podatkowe. Oszacowanie całości skutków projektu ustawy dla sektora finansów publicznych jest istotne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). W przypadku uznania, że opłaty przewidziane w projekcie ustawy, według metodyki unijnej (ESA2010), będą stanowić podatek, a więc dochód sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora GG), a ich wielkość przekroczy w pierwszym roku 0,03% PKB, zostaną one w ramach SRW zakwalifikowane jako tzw. dochód dyskrecjonalny i wpłyną na zwiększenie kwoty wydatków podmiotów objętych SRW. NFOŚiGW nie jest objęty SRW, jest natomiast jednostką sektora GG. W sytuacji, gdy jednocześnie dochody z ww. opłat zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków NFOŚiGW przewidzianych w ustawie, wydatki sektora GG wzrosną w kwocie dwukrotnie wyższej w stosunku do otrzymanych dochodów (wydatki jednostek objętych SRW i wydatki NFOŚiGW), co będzie miało negatywny wpływ na wynik sektora GG. (…)

Stawka opłaty 20 gorszy https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777269/12777270/dokument538271.pdf

 

Projekt ustawy jest ważny dla branży, ponieważ stanowi transpozycję wymaganych przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko  do polskiego prawa.

Przypominamy- od 3 lipca 2021 r. minął termin transpozycji przedmiotowej dyrektywy. Jednocześnie towary, wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy, będzie można sprzedawać aż do wyczerpania zapasów.

Link do Dyrektywy SUP: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PL

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz