No module Published on Offcanvas position

Od 6 stycznia 2020 obowiązuje nowy Katalog odpadów

Dz U z 2020 r. poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

http://scan.lex.pl/dzienniki/2020/2314359.pdf?_ga=2.217657174.1365523991.1578314415-768926144.1574978560

Rozporządzenie nie wprowadza znacznych zmian jednak one występują. Do nich można zaliczyć:

Nowe kod odpadu

- 01 03 10* - Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

- 16 03 07* - Rtęć metaliczna

- 19 03 08* - Częściowo stabilizowana rtęć

 

Zmienione nazwy odpadów

- 07 02 14*
- Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. Plastyfikatory, stabilizatory)
- Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

- 17 09 02*
- Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. Substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
- Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

- 18 02 02*
- Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
- Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

http://scan.lex.pl/dzienniki/2020/2314359.pdf?_ga=2.217657174.1365523991.1578314415-768926144.1574978560

 

Kolejnym nowym rozporządzeniem obowiązującym od 6 stycznia 2020 jest- rozporządzenie ministra klimatu z 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (DzU z 2 stycznia 2020 r., poz. 3)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000003

AKTUALNOŚĆI

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne.

Więcej…

Fundacja Ellen MacArthur publikacja o ROP

 Fundacja Ellen MacArthur (EMF) wydała publikację zatytułowaną „Rozszerzona odpowiedzialność producenta: niezbędna część rozwiązania problemu odpadów opakowaniowych i zanieczyszczeń”.

Więcej…

Targi PCI DAYS – Pharma & Cosmetics Indrustry

 

 

Targi PCI DAYS – Pharma & Cosmetics Indrustry

8 – 9 września 2021 roku

Innowacyjne rozwiązania dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej w jednym miejscu, bogaty program merytoryczny w strefach inspiracji, branżowe konferencje tematyczne - to wszystko znajdziesz na Targach PCI Days, które odbędą się 8 – 9 września 2021 roku w Global Expo w Warszawie

Więcej…

EUROPEAN CIRCULAR RETAIL CONGRESS 2021

Przewiduje się, że firmy skupiające się na zrównoważonym rozwoju osiągną lepsze wyniki finansowe niż te, które tego nie robią. Prognozuje się również, że będą one w stanie wypracować te wyniki w sposób lepiej odpowiadający potrzebom otaczającego nas świata.

Więcej…

Konferencja on-line

 

Szanowni Państwo,

Konferencja EkoSfera to dziesięć wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce począwszy od transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu po elektromobilność, OZE na rozszerzonej odpowiedzialności producentów i gospodarce obiegu zamkniętego skończywszy. Patronat honorowy nad konferencją objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz