No module Published on Offcanvas position

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która odbywa się już po raz piąty w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku spotkanie zrealizowane było w formule hybrydowej.

Transformacja energetyczna
Podczas sesji pierwszej „Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe” dyskutowano m. in. na tematy dotyczące transformacji energetycznej. Michał Kurtyka, minister Klimatu i Środowiska podkreślił, że ważnym elementem polskiego systemu energetycznego będzie energetyka jądrowa, która stanowi pewne, stabilne i zeroemisyjne źródło energii. Inną technologią, która zgodnie z PEP2040 będzie stanowiła istotny element mixu energetycznego jest konkurencyjny cenowo offshore, który Polska może stosunkowo szybko wdrożyć. Uczestnicy debaty dyskutowali także o możliwościach wdrożenia wodoru w transporcie oraz o transformacji polskiego ciepłownictwa.

Ochronić zasoby wodne
Tematem sesji drugiej była zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona. Rozpoczynając sesję Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku podkreślił, że Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami, jakie wiążą się ze zmianą klimatu.
„To z czym przede wszystkim się zmagamy to susza, ale też ulewne deszcze, które występują ostatnio bardzo często” – powiedział Ł. Lange.
Podczas sesji rozmawiano o zjawisku suszy, kwestii jakości wód oraz współczesnych wyzwaniach zrównoważonej gospodarki wodnej. Podkreślono znaczenie terenów wiejskich w retencjonowaniu wody oraz jej odzysku z oczyszczalni i ponownym wykorzystaniu do potrzeb komunalnych, przemysłowych i rolniczych.

Ekoprojektowanie podstawą GOZ
Trzecia sesja konferencji EkoSfera poruszała tematy związane z innowacjami w opakowaniach.
„Ekodesign i ekoprojektowanie mają służyć temu, aby zamykać obiegi i ponownie wykorzystywać produkty, a ewentualnie powstałe odpady wykorzystać ponownie jako surowiec”– powiedziała Katarzyna Błachowicz reprezentująca Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.
W czasie dyskusji omówiono obowiązujące regulacje prawne oraz nowe strategie dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego. Podkreślono, że ekoprojektowanie jest podstawowym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów. Przedstawiono także trendy w przedłużaniu cyklu życia produktów.

Międzysektorowe wyzwania dla samorządów
Podczas sesji czwartej omówiono działania przystosowawcze, minimalizację ryzyka klęsk żywiołowych oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczego przez samorządy terytorialne w kontekście zmian klimatu. Uczestnicy sesji zaznaczyli, że samorządy nie mogą koncentrować się tylko i wyłącznie na kwestiach związanych z infrastrukturą czy z bioróżnorodnością, ponieważ te aspekty się przenikają i wymagają międzysektorowego podejścia do planowania przestrzennego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę edukacji ekologicznej, która z jednej strony powinna zachęcać do dokonywania zmian w najbliższym otoczeniu, a z drugiej pozwolić tym, którzy w niej uczestniczą, na zrozumienie jej efektów istotnych dla przyszłych pokoleń.

Organizatorem EkoSfery było Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Relacja z EkoSfery dostępna jest na www.poleco.pl.
Konferencja EkoSfera sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

AKTUALNOŚĆI

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta

 

 

2022 Konkurs 11. Strefa Studenta – startujemy z zapisami!

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Więcej…

17 marca 2022 konferencja EME. Energy. Management. Environment

Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu zapraszają na międzynarodową konferencję online – EME. Energy. Management. Environment 2022., która będzie miała miejsce 17 marca 2022 roku na platformie zoom.

PIOIRO będzie aktywnie uczestniczyło w debacie dotyczącej GOZ. Zapraszamy do udziału.

Więcej…

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.

Więcej…

Informacja prasowa - Forum 2021

 

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!
Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej…

Informacja prasowa 29.10.2021 r.

 

Informacja prasowa 29.10.2021 r.


EkoSfera jako okazja do prezentacji priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja EkoSfera była okazją do dyskusji o postępujących zmianach klimatu oraz wynikającej z nich konieczności transformacji energetycznej w Polsce. W ramach spotkania odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące wyzwań związanych z transformacją, adaptacją miast do zmian klimatu, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz ekoprojektowaniem.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz