No module Published on Offcanvas position

Jak transformować ciepłownictwo? O klimatycznych zmianach dla Polski podczas EkoSfery

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – zauważa prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Fit for 55” po polsku
Celem unijnego pakietu „Fit for 55” jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Proponowane zmiany legislacyjne obejmą każdą dziedzinę gospodarki. Działania podjęte przez UE mają wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy, zmniejszyć korzystanie z paliw kopalnych oraz upowszechnić odnawialne źródła energii, które umożliwią wprowadzenie nowych technologii i rozwój infrastruktury.
Czy mamy czas, żeby przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” poddawać koniecznym z naszej perspektywy negocjacjom? Co zrobić, żeby nasi unijni partnerzy wzięli pod uwagę polskie uwarunkowania związane z jego realizacją? Czy i – jeśli tak – to jak neutralizować wzrost cen m.in. energii elektrycznej i cieplnej, komunikacji i transportu, mieszkań oraz wielu innych usług i produktów nieunikniony po rozszerzeniu systemu handlu emisjami CO2 ? Jaka powinna być polska recepta na „ucieczkę do przodu” w realizacji założeń pakietu „Fit for 55”? Z tymi pytaniami spróbują się zmierzyć uczestnicy sesji „„Fit for 55 po polsku.”

Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa
Codziennie ponad 15 mln Polaków korzysta z niezauważalnego dobrodziejstwa, jakim jest ciepło systemowe. Branża zapewniająca to – pochodzące u nas stale głównie z węgla – dobro stoi w obliczu wielu wyzwań. Regulacje i rygory Unii Europejskiej, oczekiwania dotyczące walki ze smogiem, presja ze strony lokalnych społeczności, galopujące ceny emisji, czy kosztochłonność procesów inwestycyjnych to tylko niektóre z nich. Jak przeprowadzić transformację systemów ciepłowniczych, by nie zachwiać działalnością operacyjną i płynnością finansową przedsiębiorstw? Kto powinien być liderem, a kto bankierem w tym procesie? Jak wybrać najlepsze technologie i gdzie szukać partnerów do ich realizacji?
– To panel, w którym będziemy rozmawiać o finansowaniu, o technologiach, o najlepszych rozwiązaniach dla polskiego ciepłownictwa, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w sesji „Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa”. Porozmawiajmy o tym razem z samorządami, z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, ze specjalistami oraz przedstawicielami nauki, abyśmy doszli do jak najlepszych konkluzji – dodaje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Samorząd mówi „Stop smog” – wyzwania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze
Ponad 80% Europejczyków mieszkających na terenach zurbanizowanych oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Niestety, w kwestii zanieczyszczeń powietrza, Polska stale jeszcze należy do niechlubnej czołówki, choć widać realną poprawę, wynikającą zarówno z działań na szczeblu centralnym, jak i przede wszystkim – na poziomie lokalnym.
– Zapraszam Państwa do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań stojących przed JST w zakresie walki o czyste powietrze. Będziemy rozmawiali o tym, jak skutecznie zadbać
o to, abyśmy oddychali czystszym powietrzem. Wymienimy się poglądami, jak sprawnie
i skutecznie realizować cele określone przy realizacji programów: Stop Smog i Czyste Powietrze – zachęca Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują programy, których zadaniem jest wymiana tak zwanych kopciuchów, na wysokosprawne źródła ciepła, ale i także zmotywowanie mieszkańców naszych miast i wsi, aby wymienić tzw. kopciuchy na czyste źródła ciepła. – Zapraszam Państwa do uczestniczenia
w EkoSferze i wymiany poglądów zmierzających do tego, aby skutecznie zrealizować cele
i zadania określone w uchwałach antysmogowych i innych przepisach prawa – podkreśla
P. Mirowski.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.poleco.pl

AKTUALNOŚĆI

Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

 

Informacja prasowa 11.10.2021 r.


„Fit for 55” – co oznaczają dla Polski nowe przepisy klimatyczne?

Wraz z uchwaleniem przez Unię Europejską Prawa Klimatycznego, cel neutralności klimatycznej w 2050 roku w całej UE oraz przejściowy cel 55 proc. na 2030 rok, stały się elementem europejskiego porządku prawnego. Jak nowe wytyczne dostosować do polskich realiów? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy EkoSfery, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. października podczas targów POLECO.

Więcej…

Zapraszamy do uczestniczenia w Eko Sferze w godzinach 13.15-14.15 pierwszego dnia konferencji (13.10.2020)

Szanowni Państwo,

Kompleksowa oferta ekologicznych trendów oraz technologicznych nowości dla branży ochrony klimatu, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe, będzie zaprezentowana podczas targów POLECO.

Więcej…

Jak transformować ciepłownictwo? O klimatycznych zmianach dla Polski podczas EkoSfery

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – zauważa prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…

Debata o zielonej transformacji w miastach

Debata o zielonej transformacji w miastach

Walka z konsekwencjami kryzysu klimatycznego w dużej mierze spoczywa na samorządach lokalnych, które są odpowiedzialne za wdrożenie ok. 90% działań adaptacyjnych do zmiany klimatu i 70% działań łagodzących zmiany klimatu. Jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych?

Więcej…

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Produkt w obiegu – pogodzić wzrost gospodarczy i dbałość o środowisko

Już po raz piąty polscy przedsiębiorcy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ekologii. W konkursie PRODUKT W OBIEGU udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz