No module Published on Offcanvas position

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne.

Unia Europejska jest liderem w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi dzięki swojej strategii w zakresie tworzyw sztucznych i przyjęciu „Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko”, znanej również jako dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Prawodawstwo to, przyjęte w lipcu 2019 r., ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska morskiego plastikiem o 70% i obejmuje dziesięć najbardziej zanieczyszczających przedmiotów plastikowych w UE. Zakazuje pewnych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe talerze, styropianowe pojemniki na żywność i napoje, plastikowe słomki i sztućce.

Dyrektywa nakłada również na państwa członkowskie obowiązek realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia zużycia innych produktów, takich jak kubki i pojemniki na żywność; zastosowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta za pojemniki na żywność i napoje, wyroby tytoniowe i opakowania; oraz osiągnięcia 90% wskaźnika zbiórki butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Celem niniejszej publikacji jest wspieranie ambitnego wdrożenia dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz inspirowanie krajowych i lokalnych władz publicznych, przedsiębiorstw oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego do ograniczania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne. Można je łatwo powielić w innych obszarach geograficznych i na szerszą skalę. Najlepsze praktyki pochodzą z 27 krajów i zostały zgromadzone dzięki cennej współpracy organizacji członkowskich i partnerskich z całej sieci Seas At Risk oraz spoza niej, a także przy wsparciu ruchu Break Free From Plastic. 

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

AKTUALNOŚĆI

POLECO – czas na prawdziwe spotkania

informacja prasowa Poznań, 16.09.2021 r.


POLECO – czas na prawdziwe spotkania

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. O tym, jak sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu i środowiska, będzie można porozmawiać podczas targów POLECO, które odbędą się w dniach 13-15 października.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy
o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m.in.: rządowy program „Polski Ład” czy „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. – Jak te zmiany legislacyjne wpłyną na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Więcej…

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało założenia projektu przyszłego systemu kaucyjnego w Polsce

System kaucyjny tworzyć będą wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzających reprezentował będzie jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem.

 System ten mają stworzyć przedsiębiorcy:

Więcej…

Rusza piąta edycja konkursu promującego ideę gospodarki obiegu zamkniętego

Informacja prasowa Poznań, 10.09.2021 r.

Rusza piąta edycja konkursu promującego ideę gospodarki obiegu zamkniętego

Więcej…

VI Forum Green Smart City

Mamy zaszczyt zaprosić na VI Forum Green Smart City organizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz InnoTechKrak. Forum odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 r., w Centrum Kongresowym UR przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie.

Więcej…

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH ZMNIEJSZANIA ILOŚCI JEDNORAZOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA

Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się skuteczne.

Więcej…

Stronę zainstalował wserwis.waw.pl  Obsługa informatyczna, Informatyk Żoliborz